Start

MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.
MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

VisionSvensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik är den naturliga mötesplatsen och en stark röst för medicinteknik i samhället.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ordförandebrev december

Publicerad: 21 december, 2017
Hej! Redan december och strax jul. Vart tog hösten vägen?! När man tänker tillbaka inser man dock att mycket har skett denna höst. Medicinteknikdagar (MTD) gick av stapeln den 10-11:e oktober i Västerås. Det blev två dagar med många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten, forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige ...

SENASTE INLÄGG

Swedish Medtech bjuder in till Regulatorisk summit 2018

Publicerad: 19 februari, 2018 Kategori: Nyheter
Konferensen kommer att belysa hur förändringarna i de nya förordningarna för såväl medicintekniska produkter samt produkter för in vitrodiagnostik kommer att påverka dig och din verksamhet. Konferensen hålls i Stockholm 21 mars Läs mer

Tidigare IFMBE ordförande

Publicerad: 7 februari, 2018 Kategori: Nyheter
In memory Prof. Herbert Frederick Voigt, III IFMBE President 2009 – 2012 IUPESM President 2012 – 2015 VOIGT, III Herbert Frederick – of Milton, MA, (born 27 October 1952) died suddenly on 25 January 2018. För mer information

Fondmedel att söka från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Publicerad: 15 januari, 2018 Kategori: Nyheter
Fonden stödjer, via stipendier samt anslag, goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. Läs mer

Reportage från årets MT-dagar i Västerås

Publicerad: 26 oktober, 2017 Kategori: Nyheter
Årets MT-dagar som arrangerades av Mälardalens Högskola, Västerås lockade 462 deltagare och ett 40 tal utställare. Årets tema var "Den multidiciplinära konferensen". Under 2 dagar serverades ett fullproppat program med plenarföreläsningar, parallella sessioner, samt en stor utställar del och postersession. Dessutom hölls på måndagen innan tre välfyllda kurser. MTF styreles tackar Västerås för ett väl ...

Erna Ebelings pris

Publicerad: 26 oktober, 2017 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris för 2017 tilldelas Professor Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting. Anders Eklund får priset med motiveringen: för framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och inom det centrala nervsystemet. Uppmärksammas bör ...