Start

MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.
MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

VisionSvensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik är den naturliga mötesplatsen och en stark röst för medicinteknik i samhället.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ordförandebrev december

Publicerad: 21 december, 2017
Hej! Redan december och strax jul. Vart tog hösten vägen?! När man tänker tillbaka inser man dock att mycket har skett denna höst. Medicinteknikdagar (MTD) gick av stapeln den 10-11:e oktober i Västerås. Det blev två dagar med många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten, forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige ...

SENASTE INLÄGG

Fondmedel att söka från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Publicerad: 15 januari, 2018 Kategori: Nyheter
Fonden stödjer, via stipendier samt anslag, goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. Läs mer

Reportage från årets MT-dagar i Västerås

Publicerad: 26 oktober, 2017 Kategori: Nyheter
Årets MT-dagar som arrangerades av Mälardalens Högskola, Västerås lockade 462 deltagare och ett 40 tal utställare. Årets tema var "Den multidiciplinära konferensen". Under 2 dagar serverades ett fullproppat program med plenarföreläsningar, parallella sessioner, samt en stor utställar del och postersession. Dessutom hölls på måndagen innan tre välfyllda kurser. MTF styreles tackar Västerås för ett väl ...

Erna Ebelings pris

Publicerad: 26 oktober, 2017 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris för 2017 tilldelas Professor Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting. Anders Eklund får priset med motiveringen: för framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och inom det centrala nervsystemet. Uppmärksammas bör ...

Årets MTF pris tilldelades Nils-Erik Pettersson

Publicerad: 21 oktober, 2017 Kategori: Nyheter
MTF prisets uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård. Årets pristagare Nils-Erik Pettersson får priset med motiveringen.

Reportage från Röntgenveckan

Publicerad: 19 oktober, 2017 Kategori: Nyheter
Röntgenveckan 2017 anordnades av Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och CMIV i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. MTF medverkade med ett Teknikprogram som bjöd på två dagars föreläsningar samt teknikermöte. Reportage