Start

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

Vision: Att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinteknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Caroline H 2015

Ordförandebrev oktober

Publicerad: 26 maj, 2016
MTF ordforandebrev-oktober  

SENASTE INLÄGG

university-of-eastern-finland

Fondmedel att söka från European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 713645

Publicerad: 25 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
15 PhD candidate positions in Biomedical Engineering and Medical Physics - Marie Skłodowska-Curie – COFUND: Kuopio Finland (coordination), Lund SE, Chieti-Pescara IT, Zaragoza ES, Oulu FI, Helsinki FI, Tampere FI, Turku FI Applications are invited for 15 PhD candidate positions under EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Action COFUND action – BioMEP doctoral programme – which ...
vinova-logo

Ny utlysning från Vinnova

Publicerad: 14 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Blixtsnabb och träffsäker diagnos med förslag på individanpassad behandling – med dagens digitala tekniker finns möjligheter att bygga verktyg för beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett yrkesliv. Vill du vara med och förbättra hälsa, ...
stig-steen-erna-e-pris

Erna Ebelings pris

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris delades i år ut till Stig Steen på MT dagarna. Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad i samband med transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag. Prissumman ...
mtf_bildredex2

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Under MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris. PRISMOTIVERING: Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld. Bland dessa områden kan nämnas forskning, utveckling, innovationsverksamhet till utbildning, metodutveckling, utformning ...
region-ostergtotland

Innovation för hälso- och sjukvård

Publicerad: 3 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Besök vår innovationsmässa för hälso- och sjukvård! Här kan du lyssna till föredrag och möta företag och organisationer som arbetar med hälso- och sjukvårdsinnovationer. Tor 10 november 09:00 - 15:00 Välkommen till en innovationsmässa för hälso- och sjukvård. Mässan består dels av en utställningsdel dels av rullande föredrag (á 10-15 min). Mässan är gratis och ...