Start

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

Vision: Att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinteknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ordförandebrev

Publicerad: 22 mars, 2017
För närvarande finns inget aktuellt orförandebrev.

SENASTE INLÄGG

Utlysningar inom medicinteknik

Publicerad: 21 mars, 2017 Kategori: Nyheter
Att stötta innovationsprojekt inom medicinteknik finansiellt är en viktig del av Medtech4Healths verksamhet. Kommande utlysningar annonseras  på deras hemsida. Själva ansökan görs hos Vinnova. Läs mer

Fondmedel att söka från Jacobsson Öbergs fond

Publicerad: 21 mars, 2017 Kategori: Nyheter
Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till pedagogiskt projekt. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. I första hand skall aktiviteter som normalt inte åligger eller utförs av lärosäten, sjukvårdsorganisationer eller liknande prioriteras. Läs mer    

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2017 till främjande av forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Publicerad: 8 februari, 2017 Kategori: Nyheter
Förra året,2016, tilldelades Erna Ebelings pris Professor Stig Steen, Lunds Universitet, för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation. Nu är det dags att ge förslag på person som skall tilldelas priset för 2017! Senast 3 april vill vi ha ...

Erna Ebelings pris

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris delades i år ut till Stig Steen på MT dagarna. Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad i samband med transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag. Prissumman ...

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Under MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris. PRISMOTIVERING: Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld. Bland dessa områden kan nämnas forskning, utveckling, innovationsverksamhet till utbildning, metodutveckling, utformning ...