Start

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

Vision: Att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinteknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Caroline H 2015

Ordförandebrev maj

Publicerad: 26 maj, 2016
MTF ordförandebrev maj

SENASTE INLÄGG

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2016 till främjande av forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Publicerad: 11 juli, 2016 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings fond stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960 skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Bland framstående tidiga pristagare kan nämnas Hellmuth Hertz, Rune Elmqvist, Carl-Gunnar Engström och Henry Wallman. Förra året fick professor Göran Stemme, KTH priset som motiveras av hans framstående insätter ...

Teknik för digitalisering i vården införs för sakta

Publicerad: 11 juli, 2016 Kategori: Nyheter
Bättre samordning och resursanvändning samt ökad tillgänglighet, Sverige är redo för en digitalisering av sjukvården men klarar sjukvården av detta? Rapporten, Den digitala patienten är skriven på uppdrag av E-hälsomyndigheten och presenterades i Almedalen. Läs rapporten här
novamedtechlogo

6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

Publicerad: 11 juli, 2016 Kategori: Nyheter
Urvalsarbetet i Medtech4Healths andra utlysning, Innovatörer i vård och omsorg, är färdigt och 6 projekt har fått besked att de får medel. Totalt delas 4,8 miljoner ut, pengar som kommer att användas för att frigöra tid för anställda i vård och omsorg så att de kan jobba med att medicinteknik i flera områden av stor vikt för patienter. Exempelvis ...

Inbjudan till nominering av pristagare till Svensk Förening för Medicinsk teknik och fysiks pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Publicerad: 15 juni, 2016 Kategori: Nyheter
Har du en kollega som du vill nominera? Prisets uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård. Läs mer om hur du kan nominera någon. MTFs pris för goda medicintekniska bedrifter_2016

Ny ordförande vald för Svenska Läkare sällskapet

Publicerad: 2 maj, 2016 Kategori: Nyheter
Fullmäktige valde Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, till ny ordförande för SLS. Det finns ett antal frågor som Stefan lyfter fram som extra viktiga för Sällskapet. Systemperspektiv på hälso- och sjukvården i samhället är en sådan. Internationalisering är en annan. Andra viktiga områden där SLS kan och bör bidra är det yrkeslivslånga ...