Start

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

Vision: Att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinsk teknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.


ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Caroline H 2015

Ordförandebrev mars

0 comments