Start

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

Vision: Att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinteknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ordförandebrev april 2017

Publicerad: 6 april, 2017
Ordförandebrev april 2017 Hej! Härligt är det att ta en morgonpromenad till tåget för att åka till huvudstaden när det kvittrar förfullt ute och solen skiner. Återigen får jag be om förlåtelse att det är på tok för lång tid mellan ordförandebreven. Lovar dock att jag/MTF inte legat på latsidan. Så vad händer runt MTF? ...

SENASTE INLÄGG

Nominering av pristagare till MTF:s pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Publicerad: 22 maj, 2017 Kategori: Nyheter
Prisets uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård. Bedömningskommittén kommer att rikta in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten. Läs mer

MTF:s medlemsenkät

Publicerad: 6 april, 2017 Kategori: Nyheter
Tack alla ni 424  som svarade på enkäten! Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF. Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning. MTF:s styrelse kommer att hantera enkätsvaren och ...

Utlysningar inom medicinteknik

Publicerad: 21 mars, 2017 Kategori: Nyheter
Att stötta innovationsprojekt inom medicinteknik finansiellt är en viktig del av Medtech4Healths verksamhet. Kommande utlysningar annonseras  på deras hemsida. Själva ansökan görs hos Vinnova. Läs mer

Fondmedel att söka från Jacobsson Öbergs fond

Publicerad: 21 mars, 2017 Kategori: Nyheter
Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till pedagogiskt projekt. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. I första hand skall aktiviteter som normalt inte åligger eller utförs av lärosäten, sjukvårdsorganisationer eller liknande prioriteras. Läs mer    

Erna Ebelings pris

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris delades i år ut till Stig Steen på MT dagarna. Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad i samband med transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag. Prissumman ...