Start

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

Vision:
Att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinsk teknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
carolinpresentation

Ordförandebrev mars 2015

Måste börja med att be om förlåtelse att jag inte varit så flitig att skriva ordförandebrev, hoppas kunna bättra mig. Jag lovar att jag inte har legat på latsidan, jag och andra har arbetat med olika aktiviteter inom MTF. Så

0 comments

Har du en kollega du vill uppmärksamma

Nu kan du nominera en kollega till MTF:s pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården. Priset syftar till att ge erkänande till en person inom svensk sjukvård som har arbetat med aktiviteter som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått

0 comments
dagens-medicin

MTF på Dagens Medicins vårdtorg i Almedalen

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2015. I år kommer MTF att medverka,1/7 kl. 14.40-15.30 där vi kommer att diskutera ”Det medicintekniska områdets stora betydelse för patientsäkerhet samt sjukvårdens och industrins forskning och utveckling”. Vi

0 comments
hemsida

Hemsidan

Nu har vi skapat en ny hemsida! Uppdatering av dina medlemsuppgifter via hemsidan kommer att stängas tillfälligt, men kommer att vara möjligt igen till hösten. Behöver du ändra dina uppgifter så hör av dig till Kansliet.

0 comments

Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen

Sjukvården beskrivs ofta i termer av kris och problem. Trots att vi aldrig satsat så stora resurser som i dag står vården i Sverige inför omfattande utmaningar. Ett pressat läge får inte innebära att satsningar på innovation prioriteras ned, skriver

0 comments

Hög tid att söka fondmedel från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Fonden stödjer goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. I första hand skall aktiviteter som normalt inte åligger eller utförs av lärosäten, sjukvårdsorganisationer eller liknande prioriteras.

0 comments