Start

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

Vision: Att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinteknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ordförandebrev oktober

Publicerad: 26 maj, 2016
MTF ordforandebrev-oktober  

SENASTE INLÄGG

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2017 till främjande av forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Publicerad: 8 februari, 2017 Kategori: Nyheter
Förra året,2016, tilldelades Erna Ebelings pris Professor Stig Steen, Lunds Universitet, för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation. Nu är det dags att ge förslag på person som skall tilldelas priset för 2017! Senast 3 april vill vi ha ...

Ny utlysning från Vinnova

Publicerad: 14 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Blixtsnabb och träffsäker diagnos med förslag på individanpassad behandling – med dagens digitala tekniker finns möjligheter att bygga verktyg för beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett yrkesliv. Vill du vara med och förbättra hälsa, ...

Erna Ebelings pris

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris delades i år ut till Stig Steen på MT dagarna. Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad i samband med transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag. Prissumman ...

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Under MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris. PRISMOTIVERING: Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld. Bland dessa områden kan nämnas forskning, utveckling, innovationsverksamhet till utbildning, metodutveckling, utformning ...

Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

Publicerad: 16 september, 2016 Kategori: Nyheter
Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People - Vinnova. Vad kan man söka för? Internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer. Finansieringen avser genomförande, förstudier och konceptverifiering av potentiella nya lösningar/innovationer för äldre. Lovande projekt kan bjudas in ...