Start

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

Vision: Att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinteknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Caroline H 2015

Ordförandebrev oktober

Publicerad: 26 maj, 2016
MTF ordforandebrev-oktober  

SENASTE INLÄGG

innovation-award

Medtech4Health Innovation Award

Publicerad: 13 december, 2016 Kategori: Nyheter
Medtech4Health Innovation Award är ett nyinstiftat pris som vänder sig till er som arbetar med medicinteknik inom vården. Pristagarna ska framgångsrikt och aktivt ha deltagit i aktiviteter som gett stor inverkan på vården, genom införandet av innovativ medicinteknik. Priset delas ut första gången 2017 i samband med branschorganisationen Swedish Medtechs årsmöteskonferens. Bakom priset står Medtech4Health, ...
vinova-logo

Ny utlysning från Vinnova

Publicerad: 14 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Blixtsnabb och träffsäker diagnos med förslag på individanpassad behandling – med dagens digitala tekniker finns möjligheter att bygga verktyg för beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett yrkesliv. Vill du vara med och förbättra hälsa, ...
stig-steen-erna-e-pris

Erna Ebelings pris

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris delades i år ut till Stig Steen på MT dagarna. Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad i samband med transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag. Prissumman ...
mtf_bildredex2

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

Publicerad: 12 oktober, 2016 Kategori: Nyheter
Under MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris. PRISMOTIVERING: Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld. Bland dessa områden kan nämnas forskning, utveckling, innovationsverksamhet till utbildning, metodutveckling, utformning ...
vinova-logo

Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

Publicerad: 16 september, 2016 Kategori: Nyheter
Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People - Vinnova. Vad kan man söka för? Internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer. Finansieringen avser genomförande, förstudier och konceptverifiering av potentiella nya lösningar/innovationer för äldre. Lovande projekt kan bjudas in ...