Start

MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.
MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik.

VisionSvensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik är den naturliga mötesplatsen och en stark röst för medicinteknik i samhället.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ordförandebrev december

Publicerad: 21 december, 2017
Hej! Redan december och strax jul. Vart tog hösten vägen?! När man tänker tillbaka inser man dock att mycket har skett denna höst. Medicinteknikdagar (MTD) gick av stapeln den 10-11:e oktober i Västerås. Det blev två dagar med många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten, forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige ...

SENASTE INLÄGG

MTF ordförande med på maktlistan

Publicerad: 9 mars, 2018 Kategori: Nyheter
På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna. Caroline Hagström ordförande i MTF, och säkerhetschef för medicinsk teknik i Region Örebro län har kommit på plats 28. Motiveringen är: Patientsäkerhet, personalsäkerhet och driftssäkerhet är frågor med växande betydelse och med sin position i användarföreningen är hon med ...

Är svensk sjukvård redo för det nya regelverket?

Publicerad: 9 mars, 2018 Kategori: Nyheter
Lennart Philipson från MTF styrelse har i Dagens Medicin vecka 10 skrivit en debattartikel om de nya EU-reglerna för medicintekniska produkter. Frågeställningen är bl. a Har vården inom landstingen, kommunerna och den privata sektorn tagit höjd för den medicintekniska framtiden?  Till debattinlägget

Stöd till innovatörer inom vård och omsorg 2018

Publicerad: 26 februari, 2018 Kategori: Nyheter
Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt finns att söka. Utlysningen är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg. Sista ansökningsdag är 12 april. Läs mer

Tidigare IFMBE ordförande

Publicerad: 7 februari, 2018 Kategori: Nyheter
In memory Prof. Herbert Frederick Voigt, III IFMBE President 2009 – 2012 IUPESM President 2012 – 2015 VOIGT, III Herbert Frederick – of Milton, MA, (born 27 October 1952) died suddenly on 25 January 2018. För mer information

Fondmedel att söka från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Publicerad: 15 januari, 2018 Kategori: Nyheter
Fonden stödjer, via stipendier samt anslag, goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. Läs mer