Övergripande regler och praxis inom medicinteknik samt introduktion till hygien och miljö på operationssalar

Börjar
06
Dec2018
Slutar
07
Dec2018

Plats: Huddinge sjukhus

Kursen skapar bättre förståelse för vilka regler som styr medicinteknik inom sjukvården samt ger en introduktion till miljö i operationssal, prevention samt flöden på operation. Kursen ges i samarbete med Swedish Medtech i två dagar.

Dag 1 Övergripande regler och praxis inom medicinteknik

Dag 2 Introduktion till hygien och miljö i operationssalar

Mer information tillgänglig görs i Augusti.