Medicinteknisk säkerhet

Börjar
12
Mar2018
Slutar
16
Mar2018
IMT, ingång 71

Fullt

Från 13.00 till 12.00

Plats: Linköpings Universitet

IMT, ingång 71

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.
Kursinbjudan_MT saekerhet2018