Medicinteknisk säkerhet

Börjar
12
Mar2018
Slutar
16
Mar2018

Plats: Linköpings Universitet

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Anmälan kan ske via www.antagning.se för högskolebehöriga fram till Okt 16. För övriga anmälan sker via MTF efter December.