Medicinteknisk säkerhet

Börjar
18
Mar2019
Slutar
22
Mar2019

Behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning samt lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Plats: Linköpingsuniversitet

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Anmälan via antagning.se för högskolebehöriga.

Anmälan via MTF öppnas i Januari.