Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning

Börjar
09
Apr2019
Slutar
10
Apr2019

Ger kunskap om MT-ingenjörens roll vid anskaffningsprojekt för medicinteknisk utrustning/system

Plats: Universitetssjukhuset Örebro