Fondmedel att söka från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Fonden stödjer, via stipendier samt anslag, goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik.
Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel.

Läs mer