Inbjudan till nominering av pristagare till MTF:s pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Prisets uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén kommer att rikta in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten. Inga krav på vetenskapliga publikationer eller annan direkt vetenskaplig koppling finns med i bedömningsgrunderna.
Man kan nominera en kollega eller sig själv.
Mer information