Kurs/Konferens

Målgrupp av MTFs kurser
I huvudsakligen medicintekniska ingenjörer och civilingenjörer verksamma vid sjukhusen. Andra professionen kan med egen bedömning nytta av kurser.

Utbud av kurser:
Kurser som erbjuds frekvent:
Medicinteknisk säkerhet, Linköpings universitet – varje år i Mars
Ultraljud grundkurs, Lunds tekniska högskolan, var ca 1.5 år
Medicin för tekniker grundkurs, distanskurs, Linnéuniversitet, var 1.5 år
IT-nätverk och infrastruktur, ca varje år eller efter behov

Andra kurser som erbjuds efter förfrågan:
Upphandling och införande av medicintekniska utrustning, Örebrolänsregion
Medicintekniska förordningen (MDR)
Ultraljud i form av en fortsättningskurs, Lunds tekniska högskolan
Medicin för tekniker i form av en fortsättningskurs, distanskurs, Linnéuniversitet
IT-nätverk och infrastruktur i form av en fortsättningskurs

Kurser vid Medicinteknikdagarna
Varje år erbjuds kurser dagen innan medicinteknikdagarna. Dessa kurser syftar mest på nya regler och ämnen och oftast anpassas till konferensens tema.

Intresse anmälan
MTF arbetar med att ta fram kurser utifrån medlemmarnas önskemål och behov.
Har du ideér och önskemål om kurser, hör gärna av dig till någon av utbildningsansvariga eller lämna intresse via denna länk.

Högskole utbildning inom Medicinteknik 
MTF arbetar med kartläggning av utbildning på högskole nivå i Svergie. De universitet som idag erbjuder någon form av medicinteknisk program är som följande:

Lunds tekniska högskolan
Linköpings universitet
Kungliga tekniska högskolan
Chalmers tekniska högskolan
Umeå universitet
Uppsala universitet

Se kalender

Kurser

Är du intresserad av att få information om MTF:s kurser?
Anmäl dig via denna länk så får du kursinformation via e-post

Kursansvarig inom MTF är Neda Haj-Hosseini
neda.haj.hosseini@liu.se

Börjar
08
Okt2018
Slutar
08
Okt2018

Medicinska bilder- Grund kurs

Ger grundläggande kunskap i skapande, lagring och bearbetning av medicinska bilder

Från 10:00 till 17:00

Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Börjar
08
Okt2018
Slutar
08
Okt2018

Riskhantering för medicinteknik och praktiska tillämpningar

Ger praktisk kunskap om riskanalys verktygen, hantera gjorda fynd, samt sammanställa resultaten i en rapport.

Från 10:00 till 17:00

Plats: Norrlands universitets sjukhus, Umeå

Börjar
06
Dec2018
Slutar
07
Dec2018

Konferenser

Börjar
09
Okt2018
Slutar
10
Okt2018
Börjar
09
Okt2018
Slutar
10
Okt2018