Kursråd

MTF arbetar med att ta fram kurser utifrån medlemmarnas önskemål och behov.
Har du ideér och önskemål om kurser, hör gärna av dig.

Kursrådet består av:

Kursansvarig (utses av styrelsen):
Neda  Haj-Hosseini
E-post: neda.haj-hosseini@liu.se

MTD ansvarig (person som sitter med i styrelsen och är med i MTD programkommitté):
Ronnie Lundström
E-post: ronnie.lundstrom@vll.se

Rtg-veckan ansvarig (person som är med att ta fram MFT:s program på röntgenveckan,)
Per Ackeberg
E-post: per.ackeberg@telia.com

Akademiansvarig (person med fot i akademin):
Kerstin Ramser
E-post: kerstin.ramser@ltu.se

Övriga i Kursrådet:

Susanna Sohlén
E-post: susanna.sohlen@dll.se

Jessica Ylvén
E-post: jessica.ylven@vgregion.se

Björn Löfqvist
E-Post: bjorn.lofqvist@ltkalmar.se

Urban Wallin
E-post: urban_wallin@hotmail.com