Kursråd

MTF arbetar med att ta fram kurser utifrån medlemmarnas önskemål och behov.
Har du ideér och önskemål om kurser, hör gärna av dig till någon av utbildningsansvariga eller lämna intresse via denna länk.

Kursrådet består av:

Utbildningsansvariga (utses av styrelsen):

Neda  Haj-Hosseini
E-post: neda.haj.hosseini@liu.se

Ingalill Karlsson
E-post: ingalill.karlsson@akademiska.se

Kursrådet i övrigt:

Josef Adolfsson
E-post: josef.adolfsson@vgregion.se

Helena Grip
E-post: helena.grip@vll.se

Röntgenveckan
(personer som är med att ta fram MFT:s teknikprogram på röntgenveckan)
Maria Wirenstedt
E-post: maria.wirenstedt@ltblekinge.se

Miki Perc
E-post: miki.perc@vgregion.se

Per Ackeberg
E-post: per.ackeberg@telia.com

Medicinteknikdagarna
(person som sitter med i styrelsen och är med i MTD programkommitté):
Ronnie Lundström
E-post: ronnie.lundstrom@vll.se

Rådgivare till kursrådet:
Daniel Hednäs
E-post: Daniel.Hednas@nll.se

Susanna Sohlén
E-post: Susanna.sohlen@dll.se

Jessica Ylvén
E-post: Jessica.ylven@vgregion.se