Sommarhälsning från ordförande

Publicerad: 23 maj, 2018 Kategori: Ordförande brev
Hej! Det har väl inte undgått någon att GDPR börjar gälladen 25:e maj? Precis som andra ideella föreningar och företag tar självklart även MTF din integritet på allvar. Därför har MTF styrelse fastställt en integritetsriktlinje som finns tillgänglig via www.mtf.se. Din persondata används av MTF för att säkerställa att du mottar kommunikation från oss som är ...

Svenska Läkaresällskapet lanserar ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård

Publicerad: 8 maj, 2018 Kategori: Nyheter
Svenska Läkaresällskapet lanserar den 7 maj ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård och lyfter där de områden och frågor som är avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det finns mycket att vara stolt över i svensk hälso- och sjukvård och vad vi åstadkommer i form av behandlingar och medicinska resultat. Samtidigt ...

Enhetschef till Medicinsk teknisk apparatur i hemmet (MAH), Stockholm

Publicerad: 27 april, 2018 Kategori: Lediga tjänster
Vi söker en enhetschef med arbetsuppgifterna: personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar för en arbetsgrupp på ca 20 medarbetare bestående av medicintekniska ingenjörer/medicintekniker och lager- och transportpersonal. Du leder och fördelar arbetet, planerar, följer upp och utvecklar enheten. Du deltar i projekt, eventuella upphandlingar, ansvarar för förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll, service till patienter i receptionen/drop-in, beredskap, rekondplanering, ...

Fondmedel att söka från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Publicerad: 27 april, 2018 Kategori: Nyheter
Fonden stödjer, via stipendier samt anslag, goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. Läs mer

MTF på Vitalis

Publicerad: 25 april, 2018 Kategori: Nyheter
MTF är på Vitalis där vi har en monter för att nätverka samt tillsammans med Medtech4Health och Swedish Medtech arrangerar en heldag runt AI, "AI - för patientens bästa?"