Swedish Medtech bjuder in till Regulatorisk summit 2018

Publicerad: 19 februari, 2018 Kategori: Nyheter
Konferensen kommer att belysa hur förändringarna i de nya förordningarna för såväl medicintekniska produkter samt produkter för in vitrodiagnostik kommer att påverka dig och din verksamhet. Konferensen hålls i Stockholm 21 mars Läs mer

Chef till Medicinsk Teknik och IT, Landstinget Dalarna

Publicerad: 8 februari, 2018 Kategori: Lediga tjänster
Du kommer att ha övergripande verksamhets-, personal- och budgetansvar för Medicinsk Teknik. Avdelningen har två sektioner med sektionschefer som har det direkta personalansvaret för de sammanlagt 35 ingenjörer/tekniker som jobbar på avdelningen. Du ansvarar för, leder och utvecklar verksamheten inom Medicinsk Teknik så att den bedrivs utifrån gällande juridiska riktlinjer och avtal samt i enlighet ...

Tidigare IFMBE ordförande

Publicerad: 7 februari, 2018 Kategori: Nyheter
In memory Prof. Herbert Frederick Voigt, III IFMBE President 2009 – 2012 IUPESM President 2012 – 2015 VOIGT, III Herbert Frederick – of Milton, MA, (born 27 October 1952) died suddenly on 25 January 2018. För mer information

Fondmedel att söka från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Publicerad: 15 januari, 2018 Kategori: Nyheter
Fonden stödjer, via stipendier samt anslag, goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. Läs mer

Ordförandebrev december

Publicerad: 21 december, 2017 Kategori: Ordförande brev
Hej! Redan december och strax jul. Vart tog hösten vägen?! När man tänker tillbaka inser man dock att mycket har skett denna höst. Medicinteknikdagar (MTD) gick av stapeln den 10-11:e oktober i Västerås. Det blev två dagar med många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten, forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige ...