Styrelse

Ordförande,  Certifieringsansvarig

caroline_hagstrom_150

Medicinteknisk Civilingenjör

Caroline Hagström
Medicinsk Teknik
Universitetssjukhuset
70185 Örebro
Tel: 019-602 69 02
E-post: caroline.hagstrom@regionorebrolan.se
Presentation
Invald: 2009
Mandatperiod: 2016-2018

Sekreterare

Bild saknas

Medicinteknisk ingenjör

Eva Söderman Robertsson
ÅF Consult AB
Stockholm
Tel: 076-394 38 08
E-post: eva.b.robertsson@afconsult.com

Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2020

Ledamot, remissansvarig

lennart_p_2014

Docent

Lennart Philipson
Konsult Medicinsk Teknik
Tel: 0730-927265
E-post: lennart.philipson@gmail.com
Presentation

Invald: 2011
Mandatperiod: 2017-2019

Ledamot, fond- stipendie och prisansvarig

kaj

Professor

Kaj Lindecrantz
KTH
Teknik och Hälsa
141 52 Huddinge
Tel: 08-790 48 25
E-post: KajLi@kth.se
Presentation
Invald: 2007
Mandatperiod: 2017-2019

Suppleant

Bild saknas

 

Medicinteknisk Ingenjör

Inga-Lill Karlsson
Akademiska sjukhuset
Medicinsk Informatik & Teknik
751 85 Uppsala
Tel:
Mobil: 070-6112201
E-Post: ingalill.karlsson@akademiska.se
Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2018

Ledamot, PR ansvarig
StefanCandefjord

 

 

 

 

Forskarassistent
Stefan Candefjord

Chalmers Tekniska Högskola
Mobil: 073-382 15 37
E-Post: stefan.candefjord@chalmers.se
Invald: 2015
Mandatperiod: 2016-2018
Presentation

Ledamot, utbildningsansvarig kursrådet

Bild saknas

Teknisk Doktor

Neda Haj-Hosseini
Linköpings Univesitet
Institutionen för Medicinsk Teknik
581 85 Linköping
Tel: 010-1032488
E-post: neda.haj.hosseini@liu.se
Presentation
Invald: 2014
Mandatperiod: 2016-2018

MTF:s Kansli

120808

Ann Wadner Englund
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
MT C2:48
141 86 STOCKHOLM
Tel: 08-585 807 78
E-post: mtf@karolinska.sll.se

Vice ordförande, MT-dag ansvarig

ronnie_lundstrom_150

Professor

Ronnie Lundström
Norrlands Universitetssjukhus
Medicinsk Teknik-FoU
901 85 Umeå
Tel: 090-785 40 23
E-post: ronnie.lundstrom@vll.se
Presentation
Invald: 2007
Mandatperiod: 2017-2018

Kassör

salvatore_c_2014

Medicinteknisk Ingenjör

Salvatore Capizzello
Sunderby sjukhus
Länsteknik, Medicinsk Teknik
971 80 Luleå
Tel: 070-593 10 74
E-post: Salvatore.Capizzello@nll.se
Presentation
Invald: 2014
Mandatperiod: 2016-2018

Fakturaadress:
MTF:s Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2-48
141 86 Stockholm

Ledamot, Industrirepresentant

Bild saknas

 

Urban Ovesson
Kvalitetschef
Philips AB
Ålidhems Centrum
907 30 Umeå
Tel: 070-512 48 70
E-post: urban.ovesson@gmail.com
Presentation
Invald: 2015
Mandatperiod: 2016-2018

Suppleang, Medicinsk representant

 

Bild saknas

Henrik Öhrström
Läkare
Universitetssjukhuset Örebro
Anestesi- och intensivvårdskliniken
70185 Örebro
Tel: 019-602 ?? ??
E-post: henrik.ohrstrom@regionorebrolan.se
Presentation
Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2018

Ledamot, Vetenskaplig sekreterare

mikael_persson.150

Professor

Mikael Persson
Chalmers Tekniska Högskola
412 96 Göteborg
Tel: 031-177 21 576
E-post: mikael.persson@chalmers.se
Presentation
Invald:
Mandatperiod: 2017-2019

Revisorer

Per Löfqvist, sammankallande
Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2019
E-post: per.lofqvist@sll.se

Philip De Geer
Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2019

Lars-Olof Almqvist, suppleant
Invald: 2012
Mandatperiod: 2015-2017

Valberedning

Per Hallberg, sammankallande
Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2018
E-post: per.hallberg@vll.se

Magnus Cintio
Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2017

Peter Nicolaides
Invald: 2014
Mandatperiod: 2015-2016

Kursrådet :

Neda Haj-Hosseini, neda.haj.hosseini@liu.se

Ingalill Karlsson, ingalill.karlsson@akademiska.se

Josef Adolfsson josef.adolfsson@vgregion.se

Helena Grip, helena.grip@vll.se

Per Ackeberg per.ackeberg@telia.com

Miki Perc miki.perc@vgregion.se

Maria Wirenstedt maria.wirenstedt@ltblekinge.se

Helena Grip helena.grip@vll.se

Adjungerade till Kursrådet:
Daniel Hednäs daniel.hednas@nll.se
Jessica Ylvén jessica.ylven@vgregion.se
Susanna Sohlén susanna.sohlen@dll.se

Fond/stipendiekommitté
Kaj Lindecrantz, sammankallande
Lennart Philipson
Ronnie Lundström