Styrelse

Ordförande, representant i Certifieringskommittén

caroline_hagstrom_150

Medicinteknisk Civilingenjör

Caroline Hagström
Medicinsk Teknik
Universitetssjukhuset
70185 Örebro
Tel: 019-602 69 02
E-post: caroline.hagstrom@regionorebrolan.se
Presentation
Invald: 2009
Mandatperiod: 2016-2018

Sekreterare

per_h_2014

Teknisk Doktor

Per Hallberg
Medicinsk Teknik – FoU
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 073-822 46 20
E-post: per.hallberg@vll.se
Presentation
Invald: 2008
Mandatperiod: 2016-2017

Ledamot, remissansvarig, fondansvarig

lennart_p_2014

Docent

Lennart Philipson
Konsult Medicinsk Teknik
Tel: 0730-927265
E-post: lennart.philipson@gmail.com
Presentation

Invald: 2011
Mandatperiod: 2015-2017

Ledamot, fond- stipendie och prisansvarig

kaj

Professor

Kaj Lindecrantz
KTH
Teknik och Hälsa
141 52 Huddinge
Tel: 08-790 48 25
E-post: KajLi@kth.se
Presentation
Invald: 2007
Mandatperiod: 2015-2017

Suppleang

Bild saknas

 

Medicinteknisk Ingenjör

Inga-Lill Karlsson
Akademiska sjukhuset
Medicinsk Informatik & Teknik
751 85 Uppsala
Tel:
Mobil: 070-6112201
E-Post: ingalill.karlsson@akademiska.se
Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2018

Ledamot, PR ansvarig
StefanCandefjord

 

 

 

 

Forskarassistent
Stefan Candefjord

Chalmers Tekniska Högskola
Mobil: 073-382 15 37
E-Post: stefan.candefjord@chalmers.se
Invald: 2015
Mandatperiod: 2016-2018
Presentation

Ledamot, utbildningsansvarig kursrådet

Bild saknas

Teknisk Doktor

Neda Haj-Hosseini
Linköpings Univesitet
Institutionen för Medicinsk Teknik
581 85 Linköping
Tel: 010-1032488
E-post: neda.haj.hosseini@liu.se
Presentation
Invald: 2014
Mandatperiod: 2016-2018

MTF:s Kansli

120808

Ann Wadner Englund
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
MT C2:48
141 86 STOCKHOLM
Tel: 08-585 807 78
E-post: MTF.karolinska@sll.se

Vice ordförande, MT-dag ansvarig

ronnie_lundstrom_150

Professor

Ronnie Lundström
Norrlands Universitetssjukhus
Medicinsk Teknik-FoU
901 85 Umeå
Tel: 090-785 40 23
E-post: ronnie.lundstrom@vll.se
Presentation
Invald: 2007
Mandatperiod: 2016-2017

Kassör

salvatore_c_2014

Medicinteknisk Ingenjör

Salvatore Capizzello
Sunderby sjukhus
Länsteknik, Medicinsk Teknik
971 80 Luleå
Tel: 070-593 10 74
E-post: Salvatore.Capizzello@nll.se
Presentation
Invald: 2014
Mandatperiod: 2016-2018

Fakturaadress:
MTF:s Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2-48
141 86 Stockholm

Ledamot

Bild saknas

 

Urban Ovesson
Kvalitetschef
Philips AB
Ålidhems Centrum
907 30 Umeå
Tel: 070-512 48 70
E-post: urban.ovesson@gmail.com
Presentation
Invald: 2015
Mandatperiod: 2015-2018

Suppleang

 

Bild saknas

Henrik Öhrström
Läkare
Universitetssjukhuset Örebro
Anestesi- och intensivvårdskliniken
70185 Örebro
Tel: 019-602 ?? ??
E-post: henrik.ohrstrom@regionorebrolan.se
Presentation
Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2018

Ledamot, Vetenskaplig sekreterare

mikael_persson.150

Professor

Mikael Persson
Chalmers Tekniska Högskola
412 96 Göteborg
Tel: 031-177 21 576
E-post: mikael.persson@chalmers.se
Presentation
Invald:
Mandatperiod: 2015-2017

Revisorer

Philip De Geer
sammankallande
Invald: 2015
Mandatperiod: 2015-2017

Lars-Olof Almqvist
Invald: 2012
Mandatperiod: 2015-2017

Nils-Erik Pettersson
Invald: 2012
Mandatperiod: 2015-2017

Valberedning

Per Löfqvist
sammankallande
Invald: 2015
Mandatperiod: 2016-2017

Magnus Cintio
Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2017

Peter Nicolaides
Invald: 2014
Mandatperiod: 2015-2016

Kursrådet :

Neda Haj-Hosseini, neda.haj.hosseini at liu.se

Ingalill Karlsson, ingalill.karlsson at akademiska.se

Josef Adolfsson josef.adolfsson at vgregion.se

Helena Grip, helena.grip at vll.se

Per Ackeberg per.ackeberg at telia.com

Miki Perc miki.perc at vgregion.se

Maria Wirenstedt maria.wirenstedt at ltblekinge.se

Daniel Hednäs daniel.hednas at nll.se