Vetenskapligt råd

MTF:s vetenskapligt råd skall bestå av framstående företrädare för forskningsområdet medicinsk teknik och skall ge föreningen råd i sitt agerande kring forskningsstrategiska frågor inom medicinsk teknik.

MTF:s vetenskapliga råd har följande ledamöter:

Per Ask

Ordförande, Professor i medicinsk teknik, Fysiologisk Mätteknik, institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet

Hans Herz

Professor i biomedicinsk fysik och röntgenfysik, Kungliga tekniska högskolan

Ewert Bengtsson

Professor i datoriserad bildanalys, Centrum för bildanalys, Uppsala Universitet

Thomas Laurell

Professor i medicinska och kemiska mikrosensorer, Institutionen för elektrisk mätteknik, Lunds tekniska högskola

Mikael Persson

Professor i biomedicinsk elektromagnetism, institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola.

Olof Lindahl

FoU chef medicinsk teknik, Norrllands Universitetssjukhus, adj. professor i medicinsk teknik, institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet samt gäst professor i medicinsk teknik, institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet.

 Leif Sörnmo

 Professor i medicinsk signalbehandling, institutionen för elektro- och informationsteknologi, Lunds universitet

 

  

Förslag till Forsknings- och Innovationspropositionen

 


Kommande Konferenser

MT-dagarna 2015 kommer att hållas i Uppsala 13-14 oktober

 

SAMTIT dagarna kommer att hållas i Malmö 22-24 april
Program och anmälan hittas på SAMTITs hemsida

 

Röntgenveckan kommer att hållas i Malmö 8-11 september
Länk till konferensen

 

 

 

Länkar