MTF:s medlemsenkät

Tack alla ni 424  som svarade på enkäten! Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF. Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning. MTF:s styrelse kommer att hantera enkätsvaren och alla era kommentarer på kommande möten och framförallt på vårt strategimöte i början av juni.
Tack för kommentaren ”Styrelsen gör ett fantastiskt bra jobb!”. Det värmer.
Här kan du se enkätsvaren

Ordförandebrev april 2017

Ordförandebrev april 2017

Hej!
Härligt är det att ta en morgonpromenad till tåget för att åka till huvudstaden när det kvittrar förfullt ute och solen skiner.
Återigen får jag be om förlåtelse att det är på tok för lång tid mellan ordförandebreven. Lovar dock att jag/MTF inte legat på latsidan.

Så vad händer runt MTF?
Ett intensivt arbete pågår med att sätta ihop programmet till årets Medicinteknikdagar (MTD) som går av stapeln 10–11 oktober i Västerås. Ni har väl bokat in detta i kalendern! Under två dagar ska programmet inspirera dig genom att erbjuda intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantör- samt forskningspresentationer inom medicinsk teknik som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag.
Precis som de senaste åren kommer det att erbjudas kurser dagen innan MTD, det vill säga måndagen den 9:e oktober. I år erbjudas en kurs i nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Arbete pågår också med att MTF tillsammans med Swedish MedTech och Medtech4Health kommer arrangera ett branschmingel under Almedalsveckan.

Revidering av regelverket för certifieringen samt framtagande av informationsmaterial kring certifieringen så att en bred marknasföring kan ske pågår fortfarande och kommer behandlas på nästa Certifieringskommittémöte som äger rum i slutet av april.

Kursen ”Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker” anordnas i Göteborg 10–11 maj samt i Stockholm 30–31 maj. Anmäl dig via MTF:s hemsida.

I höst, 27-28:e november, kommer kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” att hållas igen då denna var mycket uppskattad och välbesökt när den gick i höstas.

Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTF:s kursansvarig/kursrådet.

Tack till alla ni 424 som svarade på enkäten som gick ut i slutet av 2016. Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF.

Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning. MTF styrelse kommer att hantera enkätsvaren och alla era kommentarer på kommande möten och framförallt på vårt strategimöte i början av juni. Tack för kommentaren ”Styrelsen gör ett fantastiskt bra jobb!”, det värmer. Alla enkätsvar och kommentaren finner du på hemsidan.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

  • aktuella utlysningar från Medtech4health.
  • hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
  • medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTF:s hemsida samt komma åt viss dokumentation.
  • certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
  • lediga tjänster runt om i MT Sverige.

MTF finns även på LinkedIn.

Under våren kommer MTF att delta på ett antal konferenser för att träffa er – MTF medlemmarna, nya medlemmar, informationssprida och nätverka med andra organisationer för att synliggöra och stärka vår profession. Hoppas vi ses på Vitalis (25–27 april), SAMTIT (3–5 maj) eller NBC/EMBEC (11–15 juni).

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF:s styrelse.

Må så gott!