Ordförandebrev augusti

Hej!

Då var man sedan en tid åter på jobbet. Hoppas ni är boostade med energi och förväntansfulla inför vad framtiden kan ge er, efter en sommar som förhoppningsvis har gett er det ni önskade.

Jag hoppas att ni har läst det nyhetsbrev som kom ut kring Medicinteknikdagar (MTD) som går av stapeln 10-11 oktober i Västerås. Det kommer att bli två dagar fulla med intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten samt forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag. Du kan inte missa detta! OBS! Anmälningsavgiften höjs efter idag 31/8 så glöm inte att gå in på en gång och anmäl dig.
Precis som de senaste åren kommer det att erbjudas kurser dagen innan MTD, det vill säga måndagen den 9:e oktober. I år erbjudas en kurs i nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR)och nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Den 12-15 september går röntgenveckan av stapeln i Linköping. MTF har precis som tidigare år satt ihop teknikprogrammet.

Kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” anordnas i Örebro 27-28 november. Denna kurs var väldigt uppskattad när den gick i anslutning till MTD förra året så därför vill vi erbjuda dig möjlighet att gå den. Anmäla dig via MTFs hemsida.
Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTFs kursansvariga/kursrådet.

Vad har annars hänt?
Under Almedalsveckan arrangerade MTF tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health ett branschmingel. Det blev väldigt lyckat. Knökfull lokal och ingen ville gå därifrån.

Under våren deltog MTF på ett antal konferenser; Vitalis (25-27 april), SAMTIT (3-5 maj) och NBC/EMBEC (11-15 juni). Det var roligt att träffa er – MTF medlemmar samt nya medlemmar och sprida information om MTF och vår yrkesrolls betydelse inom hälso- och sjukvården samt nätverka med andra organisationer för att synliggöra och stärka vår profession.

Revidering av regelverket för certifieringen samt framtagande av informationsmaterial kring certifieringen så att en bred marknasföring kan ske pågår fortfarande. Förhoppningsvis kan detta publiceras inom kort.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

  • aktuella utlysningar från Medtech4health.
  • hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
  • medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTFs hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.
  • certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
  • lediga tjänster runt om i MT Sverige.

 

Sist men inte minst, glöm absolut inte att idag är sista dagen för att nominera pristagare till MTFs pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården.

Som jag informerat om tidigare finns även MTF på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.

Njut nu av sensommaren!

Caroline Hagström