Information från ordförande

Hej!

Det har väl inte undgått någon att GDPR börjar gälladen 25:e maj? Precis som andra ideella föreningar och företag tar självklart även MTF din integritet på allvar. Därför har MTF styrelse fastställt en integritetsriktlinje som finns tillgänglig via www.mtf.se. Din persondata används av MTF för att säkerställa att du mottar kommunikation från oss som är relevant för dig som medlem, så som nyhetsbrev, inbjudningar till kurser och events samt information om lediga tjänster med mera. Du kan när som helst begära att få veta vilken persondata vi har lagrad, vilken typ av kommunikation du får från oss, samt be oss justera.

Jag hoppas att senaste utskicket runt Medicinteknikdagar (MTD), som äger rum 9-10 oktober 2018 i Umeå, nått dig. Anmälan är öppen och görs via www.mtd2018.se. Följ MTD på Instagram. Abstractinlämningen är förlängd till den 31:a maj. Sitt inte och fundera på om er lösning, ert arbetssätt är intressant för någon annan – det är det garanterat! Det är bland annat genom att vi delar med oss som vi kan förbättra våra verksamheter.  Precis som förra året kommer det att hållas kurser dagen innan, dvs. den 8:e oktober. Två kurser erbjuds; ”Medicinska bilder –grundkurs” och ”Riskhantering för medicinteknik och praktiska tillämpningar”.

MTF deltog på Vitalis där vi bemannade en monter, anordnade en kurs ” Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverket” samt tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4health arrangerade en AI-dag ”AI – för patientens bästa?!” den 25:e april. Både montern, kursen och AI-dagen var välbesökta och vi har fått många positiva reflektioner efteråt.

MTF:s kursråd gör ett strålande jobb för att erbjuda kurser inom det medicintekniska området. Under hösten erbjöds kursen ”Människokroppens struktur och funktion” som MTF arrangerar tillsammans med Linnéuniversitetet. Se mer på MTFs hemsida www.mtf.se. Planering pågår även så att ni ska kunna erbjudas fler kurser. Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTF:s kursansvariga/kursrådet.

Som medlem i MTF får du tidningen Dagens medicin. Om du inte har fått information om digital access på www.dagensmedicin.se så kommer det förhoppningsvis inom kort.

Vad händer framöver:
Förutom planering inför MTD och Röntgenveckan pågår ett intensivt arbete att tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health arrangera ett branschmingel i samband med Almedalsveckan 2018. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering äger rum i Prag i juni där MTF deltar och presenterar föreningen och certifieringen. Jag hoppas att vi ses på några av dessa arrangemang framöver.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

  • Hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond (sista ansökningsdag 31:a maj).
  • Aktuella utlysningar från Medtech4health.
  • Certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer (ansökan inne senast 20:e september).
  • Lediga tjänster runt om i MT Sverige.
  • Medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTF:s hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.

MTF går även att följa på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.

Jag tänkte avsluta med att informera om att MTF:s årsmöte kommer att äga rum den 9:e oktober. Då kommer förhoppningsvis ett andra beslut fattas för namnändring av föreningen till ”Svensk medicinteknisk förening”.

Njut av kommande semestrar så hörs vi till hösten!

Caroline Hagström
Ordförande