Ordförandebrev januari

Hej,

Det är viktigt med återkoppling från patienter! Hur ska vi annars kunna bli bättre i teknikutvecklingen?

Satt på Sös akutmottagning en hel dag under höstlovet efter en dramatisk morgon som slutade med ambulansfärd tillsammans med en nära anhörig som plötsligt inte kunde stå, gå eller sitta utan att ramla omkull. Allt slutade väl trots att sambon har en lång rehabilitering framför sig för att bli 100% återställd. Måste få passa på att berömma läkaren som snabbt ställde 2 möjliga diagnoser med hjälp av en specialistkollega. Sköterskorna var inte många men jag upplevde att de hade full koll på patienterna som strömmade in under dagen.
Från 8 till 14 hinner man tänka på teknik också. Mina tankar handlade om information till patienter och anhöriga. Eller rättare sagt, hur ska vi korta tiden från ankomst till undersökningar och diagnos och från diagnos till behandling och från behandling till rehabilitering och hemgång?
Jag tror att information är en nyckel till framgång. Jag tror att spårbarhet med Real Time Location System (RTLS) är en av teknikerna som måste in i vårdverksamheterna. Som chef för Medicinsk teknik har jag haft möjlighet att prova systemet på en avdelning. Det gav positiva resultat, inte bara för att ingenjörerna direkt kunde se (på surfplatta eller mobiltelefon) i vilket rum utrustningen fanns utan också för att personalen snabbt kunde lokalisera den mobila ultraljudsutrustningen som lämnats i ett undersökningsrum och hemoglobinutrustningen som fått fötter.

Tänk vad vi skulle kunna göra med ett flygledartorn där alla patienter, all mobil teknisk utrustning, alla lediga fasta tekniska utrustningar och viktiga medicinska roller kunde kommuniceras och styras!

Ja, det är lätt att bli exalterad när man ser möjligheterna. Utmaningarna är många. Tänker t ex på det självklara i ekonomiska ramar och omognad i metoder för införande av ny teknik och vårt eget inbyggda motstånd när vi ska ändra invanda arbetssätt. Vi behöver alla hjälpas åt för att lyckas införa ny teknik. Vården, forskningen och näringslivet behöver kroka arm för att nå ända fram till implementering och nytta för patienten.

Titta gärna på videon och inspireras av en installation på Johns Hopkins Hospital i Baltimore, Maryland, USA: https://www.youtube.com/watch?v=PY4vw4LRw2U

Önskar er ett gott nytt 2019!

Git Eliasson