Ordförandebrev mars

Ordförandebrev MTF mars 2020

Hej

Våren kommer snabbt på! Det knoppas på många håll i landet vilket känns lite märkligt då februari precis tagit slut. Men som med allt annat är det bara att anpassa sig efter utvecklingen och försöka ligga ett steg före, oavsett om det är väder eller teknik det handlar om.

MTF deltar varje år ut ett eget instiftat pris. Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén riktar in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.
Sista ansökningsdag är den 31 aug 2020.
Prissumman är 30.000:-
Ansök här: https://www.mtf.nu/stipendier-fonder/

MTF deltar i införandet av nya MDR i praktiken. Regeringen har utsett Socialstyrelsen som samordnare i frågan om vi ska tillåta re processing och återanvändning av medicintekniska engångsprodukter eller inte i Sverige. MTF deltar i ett första uppstartsmöte i början av mars. Hör gärna av dig om du har tankar som jag borde förmedla från föreningen.

Nu har du möjlighet att nominera någon hos dig till Medtech4health innovation award 2020. Har ni implementerat innovativ medicinteknik som lett till förbättring för patienter, vårdpersonalens arbetsmetoder eller annat? Nominera här: https://medtech4health.se/

SAMTIT har bjudit in ordföranden i MTF att moderera dag 2 i programmet. Detta tackar vi för! Ska bli jättespännande att få delta och fördjupa samarbetet den 6-8 maj på Malmömässan.

Hoppas vi ses där! Till anmälan: https://www.samtit.nu/

Vill även slå ett slag för våra kommande kurser:

-Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning, 1–2 april i Örebro

-Medicinska gassystemet som en medicinteknisk produkt, 27–28 april i Stockholm

-Patientsäkra IT-system, 4 maj i Göteborg

Git Eliasson

Ordförande i MTF

De nya samverkansreglerna

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.
Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
De nya reglerna gäller från 2020.
Läs mer Samverkansregler

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2020

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2020 till främjande av forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Erna Ebelings fond stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960 skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik (se www.mtf.nu)

Bland framstående tidiga pristagare kan nämnas Hellmuth Herz, Rune Elmqvist, Carl-Gunnar Engström och Henry Wallman.

Erna Ebelings pris 2019 gick till Professor Peter Thomsen, Avdelningen för biomaterialvetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet . Han tilldelas priset för framstående forskning inom området biomaterial. Forskningen har ett viktigt fokus på de biologiska processer som sker i gränsytan mellan implantat och celler och är mycket betydelsefull vid framtagningen av nya material för implantat. Thomsen uppmärksammas också för att ha byggt upp en stark forskningsinfrastruktur kring sitt område

Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet och styrelsen för Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) utser pristagare. Priset delas ut vid höstens Medicinteknikdagar. Förslag till person (CV samt motivering) som skall tilldelas priset skickas till någon av de undertecknade i priskommittén senast 20 mars.

Tidigare inlämnade förslag till pristagare kvarstår men skicka som förslagsställare gärna in väsentlig ny information som har tillkommit.

För priskommittén

Per Ask, ordf,      per.ask at liu.se

Maria Lindén,     maria.linden at mdh.se

Nina Sundström, nina.sundstrom at vll.se

 

NomineringErnaEbelingsPris2020