Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av covid-19

Vårt uppdrag: Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Vårt uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel om kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.
Vi köper in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.
Läs mer om nedan
– Socialstyrelsen Socialstyrelsens nationella lägesrapport 16 september
– Socialstyrelsen Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19
– Andra myndigheters information om covid-19