Erna Ebelings pris 2020

Erna Ebelings pris för 2020 tilldelas Professor Kaj Lindecrantz och Professor Bengt Arne Sjöqvist.
Motiveringen lyder:
“För deras framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler. Speciellt uppmärksammas att de var internationella pionjärer inom telemedicin och att de var de första som med dåtidens mobiltelefoniteknik överförde EKG mellan ambulans och sjukhus. Priset är också ett erkännande av deras arbete med att stärka området medicinsk teknik.”  
Läs mer om pristagarna här

MT-podden

Podden har tagits fram i ett projekt med medel från MTF, i syfte att sprida kunskap och information hos alla medicintekniker, ingenjörer och intresserade!
Nu finns ett avsnitt som heter Elsäkerhet-vår tolkning av IEC 606001-utgåva 3

Länk till MT-podden