MTF priset för 2020

MTF priset delas ut av MTF för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård. Årets pristagare är Sune Larsson, FoU-direktör vid Akademiska sjukhuset

            Motivering:
Sune har under mer än 30 år oavbrutet arbetat för att möjliggöra att nya medicintekniska lösningar

kan utvecklas i nära samverkan mellan akademi, industri och sjukvård, samt att dessa lösningar kan implementeras på ett säkert och effektivt sätt i sjukvården.
Sune har bl.a. innehaft styrelseposter i Uppsala Berzelii Centrum för Neurodiagnostik,
Medtech4Health, Uppsala Medtech Science & Innovation samt Kliniska Studier Sverige.
Sune har även varit en starkt bidragande faktor till att Uppsala universitet nyligen inrättat ett nytt högskoleingenjörsprogram i medicinsk teknik, där ett flertal MT-avdelningar vid olika sjukhus i
Uppsala-Örebro sjukhusregion erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till studenterna.
Sune har även varit drivande i att inrätta en regional enhet för innovationer inom sjukvården,
Region Uppsala Innovation, först som en testbädd vid Akademiska sjukhuset och därefter med ett
bredare uppdrag för att nya medicintekniska innovationer skall kunna nå ut till hela den regionala
sjukvården, inklusive primärvården.
MTF vill hedra Sune för en livslång gärning att stödja framtagandet av nya medicintekniska
lösningar i syfte att ständigt förbättra sjukvården och skapa patientnytta.
MTF priset