6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

novamedtechlogoUrvalsarbetet i Medtech4Healths andra utlysning, Innovatörer i vård och omsorg, är färdigt och 6 projekt har fått besked att de får medel. Totalt delas 4,8 miljoner ut, pengar som kommer att användas för att frigöra tid för anställda i vård och omsorg så att de kan jobba med att medicinteknik i flera områden av stor vikt för patienter. Exempelvis hjärtsviktsdiagnos och fallgolv inom äldreomsorgen.
Läs mer