Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen

Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen

smart-teknik-ny-teknikSjukvården beskrivs ofta i termer av kris och problem. Trots att vi aldrig satsat så stora resurser som i dag står vården i Sverige inför omfattande utmaningar. Ett pressat läge får inte innebära att satsningar på innovation prioriteras ned, skriver innovationslandstingsrådet Daniel Forslund.
Läs hela artikeln