Är svensk sjukvård redo för det nya regelverket?

Är svensk sjukvård redo för det nya regelverket?

Till debattinlägget