Är svensk sjukvård redo för det nya regelverket?

Till debattinlägget