Årets MTF pris tilldelades Nils-Erik Pettersson

Årets MTF pris tilldelades Nils-Erik Pettersson

MTF prisets uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Årets pristagare Nils-Erik Pettersson får priset med motiveringen.