Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

mtfpris-stig-w-med-ordfUnder MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris.

PRISMOTIVERING:

Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld. Bland dessa områden kan nämnas forskning, utveckling, innovationsverksamhet till utbildning, metodutveckling, utformning av regelverk/anvisningar och behovsutvärdering, anskaffning, installation, användning, driftsunderhåll samt avveckling av medicintekniska metoder och produkter.
Sammantaget har detta ökat patientsäkerheten, fått tydliga tillämpningar i vården samt givit tydliga avtryck i den dagliga verksamheten inom såväl Region Skåne som nationellt.
Prissumman är 30.000 kr.