Ordförandebrev mars 2015

Måste börja med att be om förlåtelse att jag inte varit så flitig att skriva ordförandebrev, hoppas kunna bättra mig. Jag lovar att jag inte har legat på latsidan, jag och andra har arbetat med olika aktiviteter inom MTF.

Så vad händer inom MTF? Jo …

 • Planeringen för Medicinteknikdagarna 2015 i Uppsala pågår för fullt.
  • boka in 13-14 oktober i din kalender.
  • vi kommer att köra kurser i samband med MTD, dagen innan (12/10 kommer ni att erbjudas detta)
  • konferensens egen hemsida och anmälan öppnas inom kort, håll utkik på www.mtf.nu.
 • Andra omgången av webbkursen ”Medicin för tekniker” pågår, detta är ett samarbete med Linnéuniversitetet.
 • Samarbetsaktiviteter med SAMTIT och LfMT pågår så som:
  • kursplaneringar
  • nystart av framtagandet av e-learning material kring medicinteknisk säkerhet.
 • Under våren kommer kurserna ”Riskhantering tillämpad på medicintekniska IT-nätverk” och ”Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker” att hållas.
 • Dialog med industrin för ett tätare samarbete pågår
 • Ständig bevakning av inkomna remisser och forskningsaktiviteter pågår.

OBS! Glöm inte:

 • att ansökapå MTF:s hemsida till Jacobson-Öbergs fond. Fonden stödjer goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik.
 • att nominera en kollega till priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården.Vi hoppas att det i år kommer in många ansökningar till detta pris som delas ut under MT-dagarna. Min känsla är att det där ute i MT Sverige finns många som skulle kunna tilldelas detta pris. För mer information om priset och ansökning hänvisar jag till information på hemsidan.

Må så gott
//Caroline Hagström
MTF:s ordförande