Medicinteknisk ingenjör sökes till Medicinsk Vårdteknologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Service, underhåll samt installation av nätverksansluten medicinteknisk utrustning och sjukhusövergripande system såsom Defibrillatorer, Övervakningsutrustning, EKG-utrustning, Ultraljudsutrustning, CTG-apparater och Spirometrar med tillhörande lagringssystem.

Även konsultation, upphandlingsstöd, systemförvaltning och teknisk förvaltning av medicintekniska informationssystem bland annat lagringssystem för ultraljudsbilder, CTG-kurvor och EKG-kurvor.

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting,SKL föreslår en samverkansmodell för införande av ny medicinteknik

Tidningen Dagens Medicin skriver i en artikel:
Vid  möte v 35 beslutade SKL att rekommendera regionerna att ta fram en samverkansmodell för medicintekniska produkter. Förslaget är att modellen ska förberedas under detta år och gå i drift från och med 2020.
Tanken är att regionerna på samma sätt som man samverkar när det gäller ordnat införande av nya läkemedel ska samarbeta kring ny medicinteknik. Arbetet ska ske inom ramen för kunskapsstyrningssystemet. På samma sätt som dagens NT-råd fungerar, ska ett medicintekniskt råd finnas, med uppgift att rekommendera medicintekniska produkter.
Målet med samarbetet är att bra produkter ska kunna komma landets patienter till del snabbare, men också att mer effektivt kunna begränsa användandet av produkter som bedöms inte vara till nytta. 
Senast i maj ska regionerna svara SKL hur de ser på rekommendationen.

Du har väl inte missat att det är dags för anmälan till Medicinteknikdagarna 2019?

2-3 oktober är det dags för årets upplaga av Medicinteknikdagarna. I år är vi i Linköping.
40 företag har anmält sig till utställningen och 110 abstract har kommit in.
MTF anordnar även kurser i samband med MTD, läs mer om dessa nedan.
Vi har förlängt anmälan för kurserna tv.
Grunder inom IT-nätverksstruktur för medicintekniker
Riskhantering för medicinteknik och praktiska tillämpningar
Nya medicintekniska regelverk

Länk till anmälan

Health Tech Pitch Day

För tredje året i rad arrangeras Health Tech Hub och Health Tech Pitch Day den unika mötesplatsen som gör nedslag i både Almedalen och Stockholm under 2019.​
Under Almedalsveckan var health tech en snackis och det är tydligt att nätläkarna väcker debatt i samhället.
Läs mer/boka in dig under fliken kommande konferenser 

Medtech4Health Innovation award

Årets vinnare av ära och 100 000 kr i Medtech4Health Innovation Award är läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel som hjälper för tidigt födda barn.
Vill du veta mer, läs här

 

Ordförandebrev januari

Hej,

Det är viktigt med återkoppling från patienter! Hur ska vi annars kunna bli bättre i teknikutvecklingen?

Satt på Sös akutmottagning en hel dag under höstlovet efter en dramatisk morgon som slutade med ambulansfärd tillsammans med en nära anhörig som plötsligt inte kunde stå, gå eller sitta utan att ramla omkull. Allt slutade väl trots att sambon har en lång rehabilitering framför sig för att bli 100% återställd. Måste få passa på att berömma läkaren som snabbt ställde 2 möjliga diagnoser med hjälp av en specialistkollega. Sköterskorna var inte många men jag upplevde att de hade full koll på patienterna som strömmade in under dagen.
Från 8 till 14 hinner man tänka på teknik också. Mina tankar handlade om information till patienter och anhöriga. Eller rättare sagt, hur ska vi korta tiden från ankomst till undersökningar och diagnos och från diagnos till behandling och från behandling till rehabilitering och hemgång?
Jag tror att information är en nyckel till framgång. Jag tror att spårbarhet med Real Time Location System (RTLS) är en av teknikerna som måste in i vårdverksamheterna. Som chef för Medicinsk teknik har jag haft möjlighet att prova systemet på en avdelning. Det gav positiva resultat, inte bara för att ingenjörerna direkt kunde se (på surfplatta eller mobiltelefon) i vilket rum utrustningen fanns utan också för att personalen snabbt kunde lokalisera den mobila ultraljudsutrustningen som lämnats i ett undersökningsrum och hemoglobinutrustningen som fått fötter.

Tänk vad vi skulle kunna göra med ett flygledartorn där alla patienter, all mobil teknisk utrustning, alla lediga fasta tekniska utrustningar och viktiga medicinska roller kunde kommuniceras och styras!

Ja, det är lätt att bli exalterad när man ser möjligheterna. Utmaningarna är många. Tänker t ex på det självklara i ekonomiska ramar och omognad i metoder för införande av ny teknik och vårt eget inbyggda motstånd när vi ska ändra invanda arbetssätt. Vi behöver alla hjälpas åt för att lyckas införa ny teknik. Vården, forskningen och näringslivet behöver kroka arm för att nå ända fram till implementering och nytta för patienten.

Titta gärna på videon och inspireras av en installation på Johns Hopkins Hospital i Baltimore, Maryland, USA: https://www.youtube.com/watch?v=PY4vw4LRw2U

Önskar er ett gott nytt 2019!

Git Eliasson

 

Information från ordförande

Hej!

Det har väl inte undgått någon att GDPR börjar gälladen 25:e maj? Precis som andra ideella föreningar och företag tar självklart även MTF din integritet på allvar. Därför har MTF styrelse fastställt en integritetsriktlinje som finns tillgänglig via www.mtf.se. Din persondata används av MTF för att säkerställa att du mottar kommunikation från oss som är relevant för dig som medlem, så som nyhetsbrev, inbjudningar till kurser och events samt information om lediga tjänster med mera. Du kan när som helst begära att få veta vilken persondata vi har lagrad, vilken typ av kommunikation du får från oss, samt be oss justera.

Jag hoppas att senaste utskicket runt Medicinteknikdagar (MTD), som äger rum 9-10 oktober 2018 i Umeå, nått dig. Anmälan är öppen och görs via www.mtd2018.se. Följ MTD på Instagram. Abstractinlämningen är förlängd till den 31:a maj. Sitt inte och fundera på om er lösning, ert arbetssätt är intressant för någon annan – det är det garanterat! Det är bland annat genom att vi delar med oss som vi kan förbättra våra verksamheter.  Precis som förra året kommer det att hållas kurser dagen innan, dvs. den 8:e oktober. Två kurser erbjuds; ”Medicinska bilder –grundkurs” och ”Riskhantering för medicinteknik och praktiska tillämpningar”.

MTF deltog på Vitalis där vi bemannade en monter, anordnade en kurs ” Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverket” samt tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4health arrangerade en AI-dag ”AI – för patientens bästa?!” den 25:e april. Både montern, kursen och AI-dagen var välbesökta och vi har fått många positiva reflektioner efteråt.

MTF:s kursråd gör ett strålande jobb för att erbjuda kurser inom det medicintekniska området. Under hösten erbjöds kursen ”Människokroppens struktur och funktion” som MTF arrangerar tillsammans med Linnéuniversitetet. Se mer på MTFs hemsida www.mtf.se. Planering pågår även så att ni ska kunna erbjudas fler kurser. Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTF:s kursansvariga/kursrådet.

Som medlem i MTF får du tidningen Dagens medicin. Om du inte har fått information om digital access på www.dagensmedicin.se så kommer det förhoppningsvis inom kort.

Vad händer framöver:
Förutom planering inför MTD och Röntgenveckan pågår ett intensivt arbete att tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health arrangera ett branschmingel i samband med Almedalsveckan 2018. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering äger rum i Prag i juni där MTF deltar och presenterar föreningen och certifieringen. Jag hoppas att vi ses på några av dessa arrangemang framöver.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • Hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond (sista ansökningsdag 31:a maj).
 • Aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • Certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer (ansökan inne senast 20:e september).
 • Lediga tjänster runt om i MT Sverige.
 • Medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTF:s hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.

MTF går även att följa på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.

Jag tänkte avsluta med att informera om att MTF:s årsmöte kommer att äga rum den 9:e oktober. Då kommer förhoppningsvis ett andra beslut fattas för namnändring av föreningen till ”Svensk medicinteknisk förening”.

Njut av kommande semestrar så hörs vi till hösten!

Caroline Hagström
Ordförande

Svenska Läkaresällskapet lanserar ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet lanserar den 7 maj ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård och lyfter där de områden och frågor som är avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Det finns mycket att vara stolt över i svensk hälso- och sjukvård och vad vi åstadkommer i form av behandlingar och medicinska resultat. Samtidigt råder det kris i delar av vården, bemanningsproblem och brist på samordning, kontinuitet och patientsäkerhet med stängda vårdplatser, vårdköer och dödsfall till följd. Och fortfarande år 2018 har vi socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Hur kommer det sig i ett land som Sverige, som kan lägga stora resurser på hälso- och sjukvården?

VI ANSER ATT orsakerna är relaterade till hur sjukvården styrs. Vi är starkt kritiska till de senaste decenniernas utveckling mot ekonomism, kontroll, detaljmätning och byråkratisering. Svenska Läkaresällskapets uppmaning till vårdens makthavare – lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter!

MOT DEN BAKGRUNDEN är det hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten. Därför redovisar vi nu våra ståndpunkter i ett helt nytt idéprogram. Vi vänder oss till dig som är läkare, beslutsfattare, tillhör annan vårdprofession, är patient eller av andra skäl är intresserad av de vägval som behöver göras för att framtidssäkra svensk hälso- och sjukvård.

LÄS MER OM initiativet på kampanjsajten http://www.sls.se/lakarhjalp/ och ta del av filmer med våra talespersoner för de olika fokusfrågorna. Här finns även hela idéprogrammet samt en kortversion.  Läs även vår debattartikel publicerad i Dagens Samhälle (2018-05-07) där listar vi sex utvecklingsområden för att lösa sjukvårdens kris.

Länk till kampanjsajt  http://www.sls.se/lakarhjalp/

Länk till idéprogrammet https://issuu.com/svenskalakaresallskapet0/docs/sls_ideprog_a4_20s_web_low/1?ff=true&e=24614379/60931802

Länk till kortversion av idéprogrammet https://issuu.com/svenskalakaresallskapet0/docs/sls_lakarhjalp_fold/1?ff=true&e=24614379/60932053

Ladda ned en pdf av hela idéprogrammet här

MTF på Vitalis

MTF är på Vitalis där vi har en monter för att nätverka samt tillsammans med Medtech4Health och Swedish Medtech arrangerar en heldag runt AI, “AI – för patientens bästa?”

MTF ordförande med på maktlistan

På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna.

Caroline Hagström ordförande i MTF, och säkerhetschef för medicinsk teknik i Region Örebro län har kommit på plats 28.
Motiveringen är: Patientsäkerhet, personalsäkerhet och driftssäkerhet är frågor med växande betydelse och med sin position i användarföreningen är hon med och driver utvecklingen framåt. Hagström har också uppdrag på nationell nivå med standardiseringsarbete.
Läs mer

Ordförandebrev december

Hej!
Redan december och strax jul. Vart tog hösten vägen?! När man tänker tillbaka inser man dock att mycket har skett denna höst.

Medicinteknikdagar (MTD) gick av stapeln den 10-11:e oktober i Västerås. Det blev två dagar med många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten, forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag. TACK till er alla som var med och arrangerade och gjorde dessa dagar möjliga. Ni gjorde ett kanon jobb! Tack till alla besökare och företag/organisationer. Utan er alla inga MTD.

Arbetet med att arrangera MTD 2018 i Umeå pågår förfullt. Du har väl bokat in 9-10 oktober 2018 i kalendern. Precis som i år kommer det att hållas kurser dagen innan, dvs. den 8:e oktober.

Under MTD delades även MTFs pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården ut. Årets pris tilldelades Nils-Erik Pettersson. GRATTIS!

MTF årsmöte ägde även rum den 10:e oktober. Årsmötet klubbad igenom ett första beslut för namnändring på föreningen till ”Svensk medicinteknisk förening”. Enligt stadgan krävs ett till årsmötesbeslut innan namnändringen kan verkställas.

Under hösten har MTF även varit med och arrangerat teknikprogrammet under Röntgenveckan, som gick av stapeln den 12-15:e september i Linköping. Planering för 2018 röntgenvecka pågår även här redan.

MTFs kursråd gör ett strålande jobb för att erbjuda kurser inom det medicintekniska området. Under hösten erbjöds kurserna om nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR), nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001 i samband med MTD. Även kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” gick av stapeln i Örebro i november.

Under våren erbjuds en grundkurs i ”Ultraljudsteknik och fysik” och en kurs i ”Medicinteknisk säkerhet”. Se mer på MTFs hemsida www.mtf.se. Planering pågår även så att ni ska kunna erbjudas fler kurser. Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTFs kursansvariga/kursrådet.

Vad händer framöver:
Förutom planering för MTD och Röntgenveckan pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health arrangera en AI-dag på Vitalis den 25:e april 2018 samt ett branschmingel i samband med Almedalsveckan 2018. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering äger även rum i Prag i juni. Jag hoppas att vi ses på några av dessa arrangemang framöver.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • Aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • Hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
 • Medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTFs hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.
 • Certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • Lediga tjänster runt om i MT Sverige.

MTF går även att följa på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.
Vill passa på att tacka MTFs styrelse och kanslist. Ni är roliga att arbeta med och gör ett fantastiskt jobb.
Njut nu av julen! Vi ses och hörs 2018.

Caroline Hagström

Reportage från årets MT-dagar i Västerås

Årets MT-dagar som arrangerades av Mälardalens Högskola, Västerås lockade 462 deltagare och ett 40 tal utställare. Årets tema var “Den multidiciplinära konferensen”.
Under 2 dagar serverades ett fullproppat program med plenarföreläsningar, parallella sessioner, samt en stor utställar del och postersession. Dessutom hölls på måndagen innan tre välfyllda kurser.
MTF styreles tackar Västerås för ett väl genomfört arrangemang.
Bildreportage

Erna Ebelings pris

Erna Ebelings pris för 2017 tilldelas Professor Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting.

Anders Eklund får priset med motiveringen: för framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och inom det centrala nervsystemet.

Uppmärksammas bör att den högklassiga forskningen har haft stor patientnytta och resulterat i nya produkter och företag.

Reportage från Röntgenveckan

Röntgenveckan 2017 anordnades av Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och CMIV i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor.

MTF medverkade med ett Teknikprogram som bjöd på två dagars föreläsningar samt teknikermöte.
Reportage

Forskningspengar till medicinteknik

Läs hela artikeln här

 

Ordförandebrev augusti

Hej!

Då var man sedan en tid åter på jobbet. Hoppas ni är boostade med energi och förväntansfulla inför vad framtiden kan ge er, efter en sommar som förhoppningsvis har gett er det ni önskade.

Jag hoppas att ni har läst det nyhetsbrev som kom ut kring Medicinteknikdagar (MTD) som går av stapeln 10-11 oktober i Västerås. Det kommer att bli två dagar fulla med intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten samt forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag. Du kan inte missa detta! OBS! Anmälningsavgiften höjs efter idag 31/8 så glöm inte att gå in på en gång och anmäl dig.
Precis som de senaste åren kommer det att erbjudas kurser dagen innan MTD, det vill säga måndagen den 9:e oktober. I år erbjudas en kurs i nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR)och nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Den 12-15 september går röntgenveckan av stapeln i Linköping. MTF har precis som tidigare år satt ihop teknikprogrammet.

Kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” anordnas i Örebro 27-28 november. Denna kurs var väldigt uppskattad när den gick i anslutning till MTD förra året så därför vill vi erbjuda dig möjlighet att gå den. Anmäla dig via MTFs hemsida.
Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTFs kursansvariga/kursrådet.

Vad har annars hänt?
Under Almedalsveckan arrangerade MTF tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health ett branschmingel. Det blev väldigt lyckat. Knökfull lokal och ingen ville gå därifrån.

Under våren deltog MTF på ett antal konferenser; Vitalis (25-27 april), SAMTIT (3-5 maj) och NBC/EMBEC (11-15 juni). Det var roligt att träffa er – MTF medlemmar samt nya medlemmar och sprida information om MTF och vår yrkesrolls betydelse inom hälso- och sjukvården samt nätverka med andra organisationer för att synliggöra och stärka vår profession.

Revidering av regelverket för certifieringen samt framtagande av informationsmaterial kring certifieringen så att en bred marknasföring kan ske pågår fortfarande. Förhoppningsvis kan detta publiceras inom kort.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
 • medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTFs hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.
 • certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • lediga tjänster runt om i MT Sverige.

 

Sist men inte minst, glöm absolut inte att idag är sista dagen för att nominera pristagare till MTFs pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården.

Som jag informerat om tidigare finns även MTF på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.

Njut nu av sensommaren!

Caroline Hagström

MTF:s medlemsenkät

Tack alla ni 424  som svarade på enkäten! Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF. Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning. MTF:s styrelse kommer att hantera enkätsvaren och alla era kommentarer på kommande möten och framförallt på vårt strategimöte i början av juni.
Tack för kommentaren ”Styrelsen gör ett fantastiskt bra jobb!”. Det värmer.
Här kan du se enkätsvaren

Ordförandebrev april 2017

Ordförandebrev april 2017

Hej!
Härligt är det att ta en morgonpromenad till tåget för att åka till huvudstaden när det kvittrar förfullt ute och solen skiner.
Återigen får jag be om förlåtelse att det är på tok för lång tid mellan ordförandebreven. Lovar dock att jag/MTF inte legat på latsidan.

Så vad händer runt MTF?
Ett intensivt arbete pågår med att sätta ihop programmet till årets Medicinteknikdagar (MTD) som går av stapeln 10–11 oktober i Västerås. Ni har väl bokat in detta i kalendern! Under två dagar ska programmet inspirera dig genom att erbjuda intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantör- samt forskningspresentationer inom medicinsk teknik som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag.
Precis som de senaste åren kommer det att erbjudas kurser dagen innan MTD, det vill säga måndagen den 9:e oktober. I år erbjudas en kurs i nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Arbete pågår också med att MTF tillsammans med Swedish MedTech och Medtech4Health kommer arrangera ett branschmingel under Almedalsveckan.

Revidering av regelverket för certifieringen samt framtagande av informationsmaterial kring certifieringen så att en bred marknasföring kan ske pågår fortfarande och kommer behandlas på nästa Certifieringskommittémöte som äger rum i slutet av april.

Kursen ”Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker” anordnas i Göteborg 10–11 maj samt i Stockholm 30–31 maj. Anmäl dig via MTF:s hemsida.

I höst, 27-28:e november, kommer kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” att hållas igen då denna var mycket uppskattad och välbesökt när den gick i höstas.

Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTF:s kursansvarig/kursrådet.

Tack till alla ni 424 som svarade på enkäten som gick ut i slutet av 2016. Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF.

Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning. MTF styrelse kommer att hantera enkätsvaren och alla era kommentarer på kommande möten och framförallt på vårt strategimöte i början av juni. Tack för kommentaren ”Styrelsen gör ett fantastiskt bra jobb!”, det värmer. Alla enkätsvar och kommentaren finner du på hemsidan.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
 • medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTF:s hemsida samt komma åt viss dokumentation.
 • certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • lediga tjänster runt om i MT Sverige.

MTF finns även på LinkedIn.

Under våren kommer MTF att delta på ett antal konferenser för att träffa er – MTF medlemmarna, nya medlemmar, informationssprida och nätverka med andra organisationer för att synliggöra och stärka vår profession. Hoppas vi ses på Vitalis (25–27 april), SAMTIT (3–5 maj) eller NBC/EMBEC (11–15 juni).

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF:s styrelse.

Må så gott!

Erna Ebelings pris

stig-steen-erna-e-prisErna Ebelings pris delades i år ut till Stig Steen på MT dagarna.
Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation
inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad i samband med
transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och inom
näringslivet bidragit med nya produkter och företag.
Prissumman är på 45000 kronor

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

mtfpris-stig-w-med-ordfUnder MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris.

PRISMOTIVERING:

Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld. Bland dessa områden kan nämnas forskning, utveckling, innovationsverksamhet till utbildning, metodutveckling, utformning av regelverk/anvisningar och behovsutvärdering, anskaffning, installation, användning, driftsunderhåll samt avveckling av medicintekniska metoder och produkter.
Sammantaget har detta ökat patientsäkerheten, fått tydliga tillämpningar i vården samt givit tydliga avtryck i den dagliga verksamheten inom såväl Region Skåne som nationellt.
Prissumman är 30.000 kr.

Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

vinova-logoJapan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova.

Vad kan man söka för?
Internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer. Finansieringen avser genomförande, förstudier och konceptverifiering av potentiella nya lösningar/innovationer för äldre.
Lovande projekt kan bjudas in att söka vidare stöd för test och demonstration av lösningen.
Japan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till konsortier med företag, en eller flera forskningsorganisationer som universitet, högskolor eller industriforskningsinstitut samt andra relevanta aktörer.

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Japan—Sweden-Academia-Industry-International-Collaboration-Program-on-Innovative-Solutions-Community-Design-and-Services-for-Elderly-People/

6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

novamedtechlogoUrvalsarbetet i Medtech4Healths andra utlysning, Innovatörer i vård och omsorg, är färdigt och 6 projekt har fått besked att de får medel. Totalt delas 4,8 miljoner ut, pengar som kommer att användas för att frigöra tid för anställda i vård och omsorg så att de kan jobba med att medicinteknik i flera områden av stor vikt för patienter. Exempelvis hjärtsviktsdiagnos och fallgolv inom äldreomsorgen.
Läs mer

Ny ordförande vald för Svenska Läkare sällskapet

Stefan-LindgrenFullmäktige valde Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, till ny ordförande för SLS. Det finns ett antal frågor som Stefan lyfter fram som extra viktiga
för Sällskapet. Systemperspektiv på hälso- och sjukvården i samhället är en sådan. Internationalisering är en annan. Andra viktiga områden där SLS kan och bör bidra är det yrkeslivslånga lärandet samt arbetet för en ökad folkhälsa.

– Det är ofrånkomligt att man tänker på det ansvar det innebär att representera läkarprofessionen i så många olika frågor som Läkaresällskapet är engagerat i.
Samtidigt är möjligheten att påverka utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård oerhört stimulerande, säger Stefan Lindgren om sitt nya uppdrag.

Ordförandebrev december

Caroline H 2015

Hej!

Så äntligen satte jag mig ner och skrev ihop ett ordförandebrev.

Mycket har hänt sedan sist. Bland annat följande:

 • 13-14 oktober ägde Medicinteknikdagarna (MTD) rum i Uppsala. Tack MT, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet samt Resia, sponsorerna/utställarna och alla deltagarna för givande dagar med intressanta föreläsningar, nätverkande mellan akademi/industri/sjukvård och god mat.
 • MTF:s årsmöte skedde under MTD. Tyvärr var det få som deltog.
 • Under hösten har en grundkurs i ultraljudsteknik och fysik hållits i Lund samt att kurserna ”Krav på Medicinska Informationssystem” och ”IEC60601-1 med fokus på elsäkerhetskraven” ägde rum dagen innan MTD.
 • Certifiering av medicinska ingenjörer/civilingenjörer har pågått sedan 1994. Runt 730 personer har certifierats under dessa 22 år. För att titta på vad certifieringen har inneburit, status för vår profession samt hur certifiering ska bedrivas framöver har en utredning startas under hösten med en arbetsgrupp bestående av MTF:s ordförande, Lf-MT:s ordförande, certifieringskommitténs ordförande samt representanter från certifieringskommittén. Avrapportering sker i april/maj 2016.
 • MTF har varit engagerade i skapandet av Medtech4Health som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med start 2016 och finansierat av VINNOVA. Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det ska leda till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige. För att läsa mer se medtech4health.se.
 • Erna Ebelings pris 2015 tilldelades professor Göran Stemme. GRATTIS!

Under våren kommer följande att pågå:

 • Kursen ”Medicinteknisk säkerhet” går av stapeln 14-18 mars i Linköping.
 • ”Ulraljudsteknik och fysik” fortsättningskurs är planerad till 16-18 mars i Lund.

För mer information om kurser se www.mtf.nu.

En konvertering av MTF:s gamla medlemsregister till en nyare version har skett. Nästa steg kommer att bli att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka upp kollegor i landet samt administrera vissa delar av dina egna uppgifter via vår hemsida. Även viss dokumentation kommer att läggas under inloggningsdelen.

Tyvärr delades inte priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården ut i år heller. Jag hoppas på att ni alla funderar på vem som bör nomineras till detta pris under 2016.

Sist vill jag uppmana er till att ta fram er kalendrar och redan nu boka av att ni befinner er i Örebro den 5-6 oktober nästa år. Jag är stolt att få avsluta mitt ordförandeskap på hemmaplan under medicinteknikdagarna just i min hemstad Örebro.

Önskar er alla en mysig, snörik, stressfri GOD JUL och ett glatt, överraskande, stjärnklart GOTT NYTT ÅR. Väl mött 2016

Ordförande
Caroline Hagström