Medicinteknisk ingenjör, Capio St Görans Sjukhus, Stockholm

Ordförandebrev november

Hej alla medlemmar i MTF!

Som nybliven ordförande i denna engagerade förening vill jag uttrycka mig som mycket stolt över att ha blivit tillfrågad och inröstad. Vilken ära, och vilka möjligheter att få göra något för alla oss medlemmar!

Självklart kommer jag sätta prägel på de närmaste 2 åren som ordförande efter det som ligger mig varmast om hjärtat:

 • Medverka till att tekniken kommer patienten till nytta
 • Utbildning till ingenjörerna som är anpassad efter dagens behov
 • Standardisering för att öka patientsäkerhet

Givetvis finns det mer, men detta blir de tre viktigaste inriktningarna. Det ska ju bli verkstad också, inte bara fina ord. Vi får väl se hur resultatet ser ut om ett par år. Jag hoppas verkligen att alla ni nyfikna, kompetenta och engagerade medlemmar i föreningen hör av er och berättar vad ni tycker att föreningen, med styrelsen vid ratten, ska ägna sig åt de kommande åren. Med risk för att få en ännu mer överfull mailkorg ber jag dig skriva till mig. Vi tar upp dina åsikter på kommande styrelsemöten!

git.eliasson@sll.se

Märk gärna dit mail med ”Förslag till MTF”

Ni som deltog vid Medicinteknikdagarna 2018 vet att konferensen är en mycket viktig arena för att nätverka med andra inom medicinteknik. Aktuell forskning möter näringslivsrepresentanter och vårdnära ingenjörer, läkare och sjuksköterskor. Vi var över 300 deltagare, föredragshållare och utställare. Jag upplevde stämningen som mycket god och många knepiga frågor fick lika många professionella svar. Vilken härlig konferens! Tusen tack till alla frivilliga arrangörer som kämpat med planering av lokaler, program, boende och spännande innehåll.

Nästa år ses vi i Linköping, där konferensen Medicinteknikdagarna började 2004.

Vill passa på att påminna om att hålla utkik efter kommande utskick från Medtech4health som under dec/jan kommer skicka ut en ny utlysning där du kan söka bidrag för att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla teknik och metoder i vården.
Länk till deras hemsida här: https://medtech4health.se/

Länk till kommande kurser arrangerade av MTF: https://www.mtf.nu/kurskonferens/

Vänliga hälsningar

Git

 

Information från ordförande

Hej!

Det har väl inte undgått någon att GDPR börjar gälladen 25:e maj? Precis som andra ideella föreningar och företag tar självklart även MTF din integritet på allvar. Därför har MTF styrelse fastställt en integritetsriktlinje som finns tillgänglig via www.mtf.se. Din persondata används av MTF för att säkerställa att du mottar kommunikation från oss som är relevant för dig som medlem, så som nyhetsbrev, inbjudningar till kurser och events samt information om lediga tjänster med mera. Du kan när som helst begära att få veta vilken persondata vi har lagrad, vilken typ av kommunikation du får från oss, samt be oss justera.

Jag hoppas att senaste utskicket runt Medicinteknikdagar (MTD), som äger rum 9-10 oktober 2018 i Umeå, nått dig. Anmälan är öppen och görs via www.mtd2018.se. Följ MTD på Instagram. Abstractinlämningen är förlängd till den 31:a maj. Sitt inte och fundera på om er lösning, ert arbetssätt är intressant för någon annan – det är det garanterat! Det är bland annat genom att vi delar med oss som vi kan förbättra våra verksamheter.  Precis som förra året kommer det att hållas kurser dagen innan, dvs. den 8:e oktober. Två kurser erbjuds; ”Medicinska bilder –grundkurs” och ”Riskhantering för medicinteknik och praktiska tillämpningar”.

MTF deltog på Vitalis där vi bemannade en monter, anordnade en kurs ” Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverket” samt tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4health arrangerade en AI-dag ”AI – för patientens bästa?!” den 25:e april. Både montern, kursen och AI-dagen var välbesökta och vi har fått många positiva reflektioner efteråt.

MTF:s kursråd gör ett strålande jobb för att erbjuda kurser inom det medicintekniska området. Under hösten erbjöds kursen ”Människokroppens struktur och funktion” som MTF arrangerar tillsammans med Linnéuniversitetet. Se mer på MTFs hemsida www.mtf.se. Planering pågår även så att ni ska kunna erbjudas fler kurser. Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTF:s kursansvariga/kursrådet.

Som medlem i MTF får du tidningen Dagens medicin. Om du inte har fått information om digital access på www.dagensmedicin.se så kommer det förhoppningsvis inom kort.

Vad händer framöver:
Förutom planering inför MTD och Röntgenveckan pågår ett intensivt arbete att tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health arrangera ett branschmingel i samband med Almedalsveckan 2018. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering äger rum i Prag i juni där MTF deltar och presenterar föreningen och certifieringen. Jag hoppas att vi ses på några av dessa arrangemang framöver.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • Hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond (sista ansökningsdag 31:a maj).
 • Aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • Certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer (ansökan inne senast 20:e september).
 • Lediga tjänster runt om i MT Sverige.
 • Medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTF:s hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.

MTF går även att följa på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.

Jag tänkte avsluta med att informera om att MTF:s årsmöte kommer att äga rum den 9:e oktober. Då kommer förhoppningsvis ett andra beslut fattas för namnändring av föreningen till ”Svensk medicinteknisk förening”.

Njut av kommande semestrar så hörs vi till hösten!

Caroline Hagström
Ordförande

Svenska Läkaresällskapet lanserar ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet lanserar den 7 maj ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård och lyfter där de områden och frågor som är avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Det finns mycket att vara stolt över i svensk hälso- och sjukvård och vad vi åstadkommer i form av behandlingar och medicinska resultat. Samtidigt råder det kris i delar av vården, bemanningsproblem och brist på samordning, kontinuitet och patientsäkerhet med stängda vårdplatser, vårdköer och dödsfall till följd. Och fortfarande år 2018 har vi socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Hur kommer det sig i ett land som Sverige, som kan lägga stora resurser på hälso- och sjukvården?

VI ANSER ATT orsakerna är relaterade till hur sjukvården styrs. Vi är starkt kritiska till de senaste decenniernas utveckling mot ekonomism, kontroll, detaljmätning och byråkratisering. Svenska Läkaresällskapets uppmaning till vårdens makthavare – lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter!

MOT DEN BAKGRUNDEN är det hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten. Därför redovisar vi nu våra ståndpunkter i ett helt nytt idéprogram. Vi vänder oss till dig som är läkare, beslutsfattare, tillhör annan vårdprofession, är patient eller av andra skäl är intresserad av de vägval som behöver göras för att framtidssäkra svensk hälso- och sjukvård.

LÄS MER OM initiativet på kampanjsajten http://www.sls.se/lakarhjalp/ och ta del av filmer med våra talespersoner för de olika fokusfrågorna. Här finns även hela idéprogrammet samt en kortversion.  Läs även vår debattartikel publicerad i Dagens Samhälle (2018-05-07) där listar vi sex utvecklingsområden för att lösa sjukvårdens kris.

Länk till kampanjsajt  http://www.sls.se/lakarhjalp/

Länk till idéprogrammet https://issuu.com/svenskalakaresallskapet0/docs/sls_ideprog_a4_20s_web_low/1?ff=true&e=24614379/60931802

Länk till kortversion av idéprogrammet https://issuu.com/svenskalakaresallskapet0/docs/sls_lakarhjalp_fold/1?ff=true&e=24614379/60932053

Ladda ned en pdf av hela idéprogrammet här

MTF ordförande med på maktlistan

På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna.

Caroline Hagström ordförande i MTF, och säkerhetschef för medicinsk teknik i Region Örebro län har kommit på plats 28.
Motiveringen är: Patientsäkerhet, personalsäkerhet och driftssäkerhet är frågor med växande betydelse och med sin position i användarföreningen är hon med och driver utvecklingen framåt. Hagström har också uppdrag på nationell nivå med standardiseringsarbete.
Läs mer

Ordförandebrev december

Hej!
Redan december och strax jul. Vart tog hösten vägen?! När man tänker tillbaka inser man dock att mycket har skett denna höst.

Medicinteknikdagar (MTD) gick av stapeln den 10-11:e oktober i Västerås. Det blev två dagar med många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten, forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag. TACK till er alla som var med och arrangerade och gjorde dessa dagar möjliga. Ni gjorde ett kanon jobb! Tack till alla besökare och företag/organisationer. Utan er alla inga MTD.

Arbetet med att arrangera MTD 2018 i Umeå pågår förfullt. Du har väl bokat in 9-10 oktober 2018 i kalendern. Precis som i år kommer det att hållas kurser dagen innan, dvs. den 8:e oktober.

Under MTD delades även MTFs pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården ut. Årets pris tilldelades Nils-Erik Pettersson. GRATTIS!

MTF årsmöte ägde även rum den 10:e oktober. Årsmötet klubbad igenom ett första beslut för namnändring på föreningen till ”Svensk medicinteknisk förening”. Enligt stadgan krävs ett till årsmötesbeslut innan namnändringen kan verkställas.

Under hösten har MTF även varit med och arrangerat teknikprogrammet under Röntgenveckan, som gick av stapeln den 12-15:e september i Linköping. Planering för 2018 röntgenvecka pågår även här redan.

MTFs kursråd gör ett strålande jobb för att erbjuda kurser inom det medicintekniska området. Under hösten erbjöds kurserna om nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR), nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001 i samband med MTD. Även kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” gick av stapeln i Örebro i november.

Under våren erbjuds en grundkurs i ”Ultraljudsteknik och fysik” och en kurs i ”Medicinteknisk säkerhet”. Se mer på MTFs hemsida www.mtf.se. Planering pågår även så att ni ska kunna erbjudas fler kurser. Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTFs kursansvariga/kursrådet.

Vad händer framöver:
Förutom planering för MTD och Röntgenveckan pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health arrangera en AI-dag på Vitalis den 25:e april 2018 samt ett branschmingel i samband med Almedalsveckan 2018. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering äger även rum i Prag i juni. Jag hoppas att vi ses på några av dessa arrangemang framöver.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • Aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • Hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
 • Medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTFs hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.
 • Certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • Lediga tjänster runt om i MT Sverige.

MTF går även att följa på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.
Vill passa på att tacka MTFs styrelse och kanslist. Ni är roliga att arbeta med och gör ett fantastiskt jobb.
Njut nu av julen! Vi ses och hörs 2018.

Caroline Hagström

Reportage från årets MT-dagar i Västerås

Årets MT-dagar som arrangerades av Mälardalens Högskola, Västerås lockade 462 deltagare och ett 40 tal utställare. Årets tema var “Den multidiciplinära konferensen”.
Under 2 dagar serverades ett fullproppat program med plenarföreläsningar, parallella sessioner, samt en stor utställar del och postersession. Dessutom hölls på måndagen innan tre välfyllda kurser.
MTF styreles tackar Västerås för ett väl genomfört arrangemang.
Bildreportage

Erna Ebelings pris

Erna Ebelings pris för 2017 tilldelas Professor Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting.

Anders Eklund får priset med motiveringen: för framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och inom det centrala nervsystemet.

Uppmärksammas bör att den högklassiga forskningen har haft stor patientnytta och resulterat i nya produkter och företag.

Reportage från Röntgenveckan

Röntgenveckan 2017 anordnades av Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och CMIV i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor.

MTF medverkade med ett Teknikprogram som bjöd på två dagars föreläsningar samt teknikermöte.
Reportage

Forskningspengar till medicinteknik

Läs hela artikeln här

 

Ordförandebrev augusti

Hej!

Då var man sedan en tid åter på jobbet. Hoppas ni är boostade med energi och förväntansfulla inför vad framtiden kan ge er, efter en sommar som förhoppningsvis har gett er det ni önskade.

Jag hoppas att ni har läst det nyhetsbrev som kom ut kring Medicinteknikdagar (MTD) som går av stapeln 10-11 oktober i Västerås. Det kommer att bli två dagar fulla med intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten samt forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag. Du kan inte missa detta! OBS! Anmälningsavgiften höjs efter idag 31/8 så glöm inte att gå in på en gång och anmäl dig.
Precis som de senaste åren kommer det att erbjudas kurser dagen innan MTD, det vill säga måndagen den 9:e oktober. I år erbjudas en kurs i nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR)och nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Den 12-15 september går röntgenveckan av stapeln i Linköping. MTF har precis som tidigare år satt ihop teknikprogrammet.

Kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” anordnas i Örebro 27-28 november. Denna kurs var väldigt uppskattad när den gick i anslutning till MTD förra året så därför vill vi erbjuda dig möjlighet att gå den. Anmäla dig via MTFs hemsida.
Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTFs kursansvariga/kursrådet.

Vad har annars hänt?
Under Almedalsveckan arrangerade MTF tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health ett branschmingel. Det blev väldigt lyckat. Knökfull lokal och ingen ville gå därifrån.

Under våren deltog MTF på ett antal konferenser; Vitalis (25-27 april), SAMTIT (3-5 maj) och NBC/EMBEC (11-15 juni). Det var roligt att träffa er – MTF medlemmar samt nya medlemmar och sprida information om MTF och vår yrkesrolls betydelse inom hälso- och sjukvården samt nätverka med andra organisationer för att synliggöra och stärka vår profession.

Revidering av regelverket för certifieringen samt framtagande av informationsmaterial kring certifieringen så att en bred marknasföring kan ske pågår fortfarande. Förhoppningsvis kan detta publiceras inom kort.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
 • medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTFs hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.
 • certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • lediga tjänster runt om i MT Sverige.

 

Sist men inte minst, glöm absolut inte att idag är sista dagen för att nominera pristagare till MTFs pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården.

Som jag informerat om tidigare finns även MTF på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.

Njut nu av sensommaren!

Caroline Hagström

MTF:s medlemsenkät

Tack alla ni 424  som svarade på enkäten! Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF. Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning. MTF:s styrelse kommer att hantera enkätsvaren och alla era kommentarer på kommande möten och framförallt på vårt strategimöte i början av juni.
Tack för kommentaren ”Styrelsen gör ett fantastiskt bra jobb!”. Det värmer.
Här kan du se enkätsvaren

Ordförandebrev april 2017

Ordförandebrev april 2017

Hej!
Härligt är det att ta en morgonpromenad till tåget för att åka till huvudstaden när det kvittrar förfullt ute och solen skiner.
Återigen får jag be om förlåtelse att det är på tok för lång tid mellan ordförandebreven. Lovar dock att jag/MTF inte legat på latsidan.

Så vad händer runt MTF?
Ett intensivt arbete pågår med att sätta ihop programmet till årets Medicinteknikdagar (MTD) som går av stapeln 10–11 oktober i Västerås. Ni har väl bokat in detta i kalendern! Under två dagar ska programmet inspirera dig genom att erbjuda intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantör- samt forskningspresentationer inom medicinsk teknik som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag.
Precis som de senaste åren kommer det att erbjudas kurser dagen innan MTD, det vill säga måndagen den 9:e oktober. I år erbjudas en kurs i nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Arbete pågår också med att MTF tillsammans med Swedish MedTech och Medtech4Health kommer arrangera ett branschmingel under Almedalsveckan.

Revidering av regelverket för certifieringen samt framtagande av informationsmaterial kring certifieringen så att en bred marknasföring kan ske pågår fortfarande och kommer behandlas på nästa Certifieringskommittémöte som äger rum i slutet av april.

Kursen ”Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker” anordnas i Göteborg 10–11 maj samt i Stockholm 30–31 maj. Anmäl dig via MTF:s hemsida.

I höst, 27-28:e november, kommer kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” att hållas igen då denna var mycket uppskattad och välbesökt när den gick i höstas.

Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTF:s kursansvarig/kursrådet.

Tack till alla ni 424 som svarade på enkäten som gick ut i slutet av 2016. Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF.

Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning. MTF styrelse kommer att hantera enkätsvaren och alla era kommentarer på kommande möten och framförallt på vårt strategimöte i början av juni. Tack för kommentaren ”Styrelsen gör ett fantastiskt bra jobb!”, det värmer. Alla enkätsvar och kommentaren finner du på hemsidan.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
 • medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTF:s hemsida samt komma åt viss dokumentation.
 • certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • lediga tjänster runt om i MT Sverige.

MTF finns även på LinkedIn.

Under våren kommer MTF att delta på ett antal konferenser för att träffa er – MTF medlemmarna, nya medlemmar, informationssprida och nätverka med andra organisationer för att synliggöra och stärka vår profession. Hoppas vi ses på Vitalis (25–27 april), SAMTIT (3–5 maj) eller NBC/EMBEC (11–15 juni).

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF:s styrelse.

Må så gott!

Erna Ebelings pris

stig-steen-erna-e-prisErna Ebelings pris delades i år ut till Stig Steen på MT dagarna.
Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation
inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad i samband med
transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och inom
näringslivet bidragit med nya produkter och företag.
Prissumman är på 45000 kronor

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

mtfpris-stig-w-med-ordfUnder MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris.

PRISMOTIVERING:

Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld. Bland dessa områden kan nämnas forskning, utveckling, innovationsverksamhet till utbildning, metodutveckling, utformning av regelverk/anvisningar och behovsutvärdering, anskaffning, installation, användning, driftsunderhåll samt avveckling av medicintekniska metoder och produkter.
Sammantaget har detta ökat patientsäkerheten, fått tydliga tillämpningar i vården samt givit tydliga avtryck i den dagliga verksamheten inom såväl Region Skåne som nationellt.
Prissumman är 30.000 kr.

Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

vinova-logoJapan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova.

Vad kan man söka för?
Internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer. Finansieringen avser genomförande, förstudier och konceptverifiering av potentiella nya lösningar/innovationer för äldre.
Lovande projekt kan bjudas in att söka vidare stöd för test och demonstration av lösningen.
Japan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till konsortier med företag, en eller flera forskningsorganisationer som universitet, högskolor eller industriforskningsinstitut samt andra relevanta aktörer.

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Japan—Sweden-Academia-Industry-International-Collaboration-Program-on-Innovative-Solutions-Community-Design-and-Services-for-Elderly-People/

6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

novamedtechlogoUrvalsarbetet i Medtech4Healths andra utlysning, Innovatörer i vård och omsorg, är färdigt och 6 projekt har fått besked att de får medel. Totalt delas 4,8 miljoner ut, pengar som kommer att användas för att frigöra tid för anställda i vård och omsorg så att de kan jobba med att medicinteknik i flera områden av stor vikt för patienter. Exempelvis hjärtsviktsdiagnos och fallgolv inom äldreomsorgen.
Läs mer

Ny ordförande vald för Svenska Läkare sällskapet

Stefan-LindgrenFullmäktige valde Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, till ny ordförande för SLS. Det finns ett antal frågor som Stefan lyfter fram som extra viktiga
för Sällskapet. Systemperspektiv på hälso- och sjukvården i samhället är en sådan. Internationalisering är en annan. Andra viktiga områden där SLS kan och bör bidra är det yrkeslivslånga lärandet samt arbetet för en ökad folkhälsa.

– Det är ofrånkomligt att man tänker på det ansvar det innebär att representera läkarprofessionen i så många olika frågor som Läkaresällskapet är engagerat i.
Samtidigt är möjligheten att påverka utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård oerhört stimulerande, säger Stefan Lindgren om sitt nya uppdrag.

Ordförandebrev december

Caroline H 2015

Hej!

Så äntligen satte jag mig ner och skrev ihop ett ordförandebrev.

Mycket har hänt sedan sist. Bland annat följande:

 • 13-14 oktober ägde Medicinteknikdagarna (MTD) rum i Uppsala. Tack MT, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet samt Resia, sponsorerna/utställarna och alla deltagarna för givande dagar med intressanta föreläsningar, nätverkande mellan akademi/industri/sjukvård och god mat.
 • MTF:s årsmöte skedde under MTD. Tyvärr var det få som deltog.
 • Under hösten har en grundkurs i ultraljudsteknik och fysik hållits i Lund samt att kurserna ”Krav på Medicinska Informationssystem” och ”IEC60601-1 med fokus på elsäkerhetskraven” ägde rum dagen innan MTD.
 • Certifiering av medicinska ingenjörer/civilingenjörer har pågått sedan 1994. Runt 730 personer har certifierats under dessa 22 år. För att titta på vad certifieringen har inneburit, status för vår profession samt hur certifiering ska bedrivas framöver har en utredning startas under hösten med en arbetsgrupp bestående av MTF:s ordförande, Lf-MT:s ordförande, certifieringskommitténs ordförande samt representanter från certifieringskommittén. Avrapportering sker i april/maj 2016.
 • MTF har varit engagerade i skapandet av Medtech4Health som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med start 2016 och finansierat av VINNOVA. Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det ska leda till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige. För att läsa mer se medtech4health.se.
 • Erna Ebelings pris 2015 tilldelades professor Göran Stemme. GRATTIS!

Under våren kommer följande att pågå:

 • Kursen ”Medicinteknisk säkerhet” går av stapeln 14-18 mars i Linköping.
 • ”Ulraljudsteknik och fysik” fortsättningskurs är planerad till 16-18 mars i Lund.

För mer information om kurser se www.mtf.nu.

En konvertering av MTF:s gamla medlemsregister till en nyare version har skett. Nästa steg kommer att bli att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka upp kollegor i landet samt administrera vissa delar av dina egna uppgifter via vår hemsida. Även viss dokumentation kommer att läggas under inloggningsdelen.

Tyvärr delades inte priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården ut i år heller. Jag hoppas på att ni alla funderar på vem som bör nomineras till detta pris under 2016.

Sist vill jag uppmana er till att ta fram er kalendrar och redan nu boka av att ni befinner er i Örebro den 5-6 oktober nästa år. Jag är stolt att få avsluta mitt ordförandeskap på hemmaplan under medicinteknikdagarna just i min hemstad Örebro.

Önskar er alla en mysig, snörik, stressfri GOD JUL och ett glatt, överraskande, stjärnklart GOTT NYTT ÅR. Väl mött 2016

Ordförande
Caroline Hagström

 

Erna Ebelings pris 2015 tilldelas Professor Göran Stemme

goran_stemmeStyrelsen för Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) föreslår att Erna Ebelings pris för 2015 tilldelas Professor Göran Stemme, Micto och nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan.

Stemme föreslås få priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation kring medicinska sensorer. Hans verksamhet har givit resultat som varit till stor gagn för näringsliv och sjukvård.

Prisutdelningen sker 3 december på Riksstämman, Stockholm Waterfront, kl. 12.15-12.45.

Har du några exempel på praktikfall där statisk elektricitet har gett negativa effekter i vårdmiljön?

Nordiska ESD-rådet  består av ett 20-tal norska och svenska företag samlade i en intresseförening för att motverka skador av statisk elektricitet inom elektronikområdet.

Just nu jobbar vi med en mer generell handbok om hur man kan motverka ESD-skador och störningar på elektronisk utrustning, där vi försöker få med ett avsnitt som berör sjukhusmiljön med all modern elektronisk utrustning som finns.

Boken tar vi fram på uppdrag av SEK, så det är inga kommersiella intressen involverade. Vi ingår också som en teknisk kommitté för det Europeiska standardiseringsarbetet inom området statisk elektricitet.

Elektronikproduktion är en välkänd miljö för oss, men elektronik inom vården är vi ganska okunniga om.

Har ni några tips eller erfarenheter om hur statisk elektricitet har påverkat utrustning eller miljö inom vården?
Hör gärna av dig till ingemar.roth@combitech.se

Det bör också nämnas att det nu finns ett europeiskt standardförslag som är tänkt att reglera hur mycket uppladdningar det får finnas i sjukhusmiljö med avseende på att få en renare miljö, så inte partiklar fastnar på uppladdade ytor och försvårar rengöring, vilket är ytterligare en aspekt på hur statisk elektricitet kan påverka vardagen.

Hemsidan

Nu har vi skapat en ny hemsida!
Uppdatering av dina medlemsuppgifter via hemsidan kommer att stängas, men kommer
att vara möjligt igen till hösten.
Behöver du ändra dina uppgifter så hör av dig till Kansliet.

Erna Ebelings pris 2014 tilldelades Mats Danielsson, professor på KTH, department of physics

Han får årets Erna Ebelings pris med motiveringen av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos. Ett viktigt resultat är att forskningen har resulterat i ett nytt framgångsrikt företag