Medtech4Health Innovation Award

Vänder sig till er som arbetar inom vård och omsorg. Har ni utvecklat och/eller implementerat innovativ medicinteknik i er dagliga verksamhet? Skapar det förbättring för patienterna, förbättrade arbetsmetoder eller liknande? Då kanske ni är våra kommande finalister med möjlighet att vinna 100 000 kronor och en film om ert arbete
Läs mer

Förslag på distanskurser?

Under rådande omständigheter har kursrådet ställt om och planerar nu för fler distanskurser under hösten. Många av oss uppskattar fysiska kurser då man förutom utbildningen får chans att träffa nya kollegor och kontakter, nätverka och diskutera. Men utbildning på distans har den fördelen att man slipper resandet och några dagars frånvaro, kostnaden blir lägre och det blir därför enklare att motivera en kursplats. För att kunna erbjuda fortsatt intressanta kurser vill vi i kursrådet gärna veta vilka utbildningar du skulle vara intresserad av i digital form. Vi tar därför tacksamt emot förslag på denna länk.

Digitala Medicinteknikdagarna 2020

MTF hälsar dig välkommen till de Digitala Medicinteknikdagarna 2020 som kommer att arrangeras 6 oktober 2020 på temat – Medicinteknikens roll i en pandemi.

Vi hoppas bland annat kunna diskutera hur medicintekniska ingenjörer har byggt ut intensivvårdsavdelningar, hur diagnostikutrustning utvecklas, skyddsutrustning har köpts in under hård konkurrens, bristutrustning har egentillverkats och hur myndigheter, företag och regioner har anpassat sig till en ny verklighet.

De som vi vill vara med och berätta om sina erfarenheter eller kanske till och med vill ansvara för en session kontaktar Magnus Cinthio (magnus.cinthio@bme.lth.se).

Konferensen är avgiftsfri men du kommer att behöva registrera dig. Förutom föredrag och paneldiskussioner så anordnar vi nätverkande sessioner/virtuella kaffepauser. MTF:s årsmöte arrangeras i samband med konferensen.

Länk till programmet 

Välkomna

Git Eliasson, Ordförande MTF
Sebastian Möller, Ordförande organisationskommitté
Magnus Cinthio, Ordförande programkommitté

www.medicinteknikdagarna2020.se

Beslut har fattats om fördröjd tillämpning av MDR

EU-parlamentet och Europeiska rådet har nu beslut att skjuta fram tillämpning ett år enligt det förslag som kommissionen lade i början av april.
Beslutet träder i kraft när det publicerats i EU:s officiella tidning (Official Journal) vilket väntas ske inom de närmsta dagarna. Läkemedelsverket återkommer med mer information när beslutets fullständiga lydelse publicerats.

Läs mer

Klinisk prövning kan genomföras för att få fram kliniska data om en medicinteknisk produkt.

Kliniska prövningar bör genomföras i enlighet med god klinisk sed (Good Clinical Practice, GCP), som beskrivs i den internationella standarden ISO 14155:2011 Klinisk prövning av medicintekniska produkter – god klinisk praxis. Revidering av standarden pågår och inom kort kommer en ny version att publiceras. Läkemedelsverket rekommenderar att man använder sig av den senast publicerade versionen av standarden.
Standarden täcker upp hela processen med kliniska prövningar av medicintekniska produkter från början till slut, dvs design, utförande, registrering och rapportering.

EU vill skjuta upp det nya regelverket

Coronakrisen gör att  EU diskuterar att skjuta upp införandet av det nya regelverket för medicintekniska produkter vilket skulle träda i kraft 26 maj. EU-kommissionen meddelade den 25 mars att tillämpningen av den nya förordningen för medicintekniska produkter (MDR) föreslås skjutas upp ett år.
Den nya förordningen för medicintekniska produkter antogs för tre år sedan, och formellt började den gälla 2017. Men medlemsländerna fick en övergångsperiod för att anpassa sig till de nya bestämmelserna. Den 26 maj i år skulle det nya reglerna ha börjat gälla fullt ut.

MT-dagarna 2020 ställs in

Med anledning av den rådande situation har styrelsen för MTF beslutat att ställa in Medicinteknikdagarna 2020 i Malmö.

För närvarande arbetar vi med att ta fram planer för ett eventuellt ersättningsprogram 2020 och en plan för Medicinteknikdagarna 2021. Ersättningsprogrammet kommer troligen att bli i form av en digitalkonferens angående konsekvenserna av coronaepidemin ur ett medicintekniskt perspektiv. Har du erfarenheter du vill dela med dig av, kontakta ordförande i programkommittén Magnus Cinthio på e-postadress Magnus.Cinthio@bme.lth.se
Kommittéerna för MTD 2020 vill tacka alla som bidragit till programmet och planeringen under de gångna månader, vi är stolta över det stora arbetet som har lagts ner.

Fältsjukhsuet på Älvsjömässan

Mässan byggs om till fältsjukhus. Ca 600 vårdplatser har skapats.
På uppdrag av Region Stockholm har Locum tillsammans med vården, Försvarsmakten och Stockholmsmässan i Älvsjö  etablerat vårdplatser på Stockholmsmässan för behandling av covid-19-smittade personer. Locum har bidragit med projektledning av byggnationen samt specialistkompetens inom reservkraft, vvs, medicinska gaser och säkerhet.
Läs mer här och se bilder inifrån mässan.

EU-kommissionen skapar ett rescEU-lager för medicinsk utrustning

EU-kommissionen beslutade den 19 mars att inrätta ett strategiskt rescEU-beredskapslager med sådan medicinsk utrustning som respiratorer och skyddsmasker för att hjälpa EU-länderna i samband med covid-19-pandemin.

– Med vår första gemensamma europeiska reserv av akututrustning för sjukvården sätter vi EU:s solidaritet i verket, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det kommer att gynna alla EU-länder och hela den europeiska befolkningen. Att hjälpa varandra är enda vägen framåt.
Delar av lagret med medicinsk utrustning består av bland annat ventilatorer, personlig skyddsutrustning som återanvändbara masker, vacciner samt laboratorietillbehör.
Läs mer

Ordförande brev MTF mar/apr

 

Det finns väl inte någon som undgått informationen om Covid-19-viruset som sprids i världen. Den snabba smittspridningen och den påverkan den har på oss är högst påtaglig när jag skriver detta brev. Vi måste styra om vården för att ta emot fler patienter i intensivvård och för det krävs inte bara fler utbildade i intensivvård, det behövs fler utrustningar. De patienter som 1177 styr in till sjukhuset kommer behöva intensivvård, intermediärvård eller en vårdplats. För att kunna ta emot fler på kortare tid kommer sjukvården behöva fler ventilatorer, högflödes-utrustningar, flödesväljare och infusionspumpar, mm.

MTF har upprättat ett nära samarbete med Swedish Medtech kring hur vi ska samordna leveranser av Medicinteknik utrustning som vi använder för att vårda smittade med Covid-19. Det är viktigt att utrustningen som tillverkarna producerar för högtryck dygnet runt kommer till rätt vårdgivare. Vården måste kommunicera sina behov, dvs vilken kapacitet har man att ställa om vården och vilken utrustning saknas för den kapaciteten.
Tillverkarna måste fördela utrustning på ett effektivt sätt där den gör mest nytta, inte till den som gjort den största eller första beställningen.

Kan vården och tillverkarna samordna detta kommer vi att ha gjort det bästa vi kunde!

EU-kommissionen meddelar att man vill skjuta upp starten av det nya regelverket Medical Device Regulation (MDR) ett år. Med tanke på att fokus för de flesta företagen nu ligger i att försöka försörja sjukvården med nödvändig utrustning och förbrukningsmaterial och självklart bry sig om anställdas hälsa så hoppas jag beslutet kommer snabbt. Tack EU-kommissionen!

Vad kan vi som individer göra för samhället idag? Jo, vi kan hålla oss informerade och lyssna på experterna.  Jag är imponerad över hur väl vi sluter upp bakom experterna och hoppas vi om några månader kan bekräfta att vi tänkt rätt.

Tvätta händerna ofta, i 30 sekunder, se filmen: https://youtu.be/tswQXTySS24

Håll ca 2m avstånd till andra människor för att undvika överföring av droppsmitta när vi pratar.

En ny vecka startar och vi får chansen att samarbeta för allas hälsa igen!
Git

Tillägg av MR-guidade biopsier hittade mer cancer

Användning av magnetkamera för att rikta biopsier mot misstänkta tumörer i prostatakörteln får stöd i en amerikansk studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine. 
Detta skriver tidningen Dagerns Medicin i en artikel där Ola Bratt, professor i urologi, Göteborgs Universitet och ordförande i nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.  Länk till studie

Ordförandebrev mars

Ordförandebrev MTF mars 2020

Hej

Våren kommer snabbt på! Det knoppas på många håll i landet vilket känns lite märkligt då februari precis tagit slut. Men som med allt annat är det bara att anpassa sig efter utvecklingen och försöka ligga ett steg före, oavsett om det är väder eller teknik det handlar om.

MTF deltar varje år ut ett eget instiftat pris. Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén riktar in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.
Sista ansökningsdag är den 31 aug 2020.
Prissumman är 30.000:-
Ansök här: https://www.mtf.nu/stipendier-fonder/

MTF deltar i införandet av nya MDR i praktiken. Regeringen har utsett Socialstyrelsen som samordnare i frågan om vi ska tillåta re processing och återanvändning av medicintekniska engångsprodukter eller inte i Sverige. MTF deltar i ett första uppstartsmöte i början av mars. Hör gärna av dig om du har tankar som jag borde förmedla från föreningen.

Nu har du möjlighet att nominera någon hos dig till Medtech4health innovation award 2020. Har ni implementerat innovativ medicinteknik som lett till förbättring för patienter, vårdpersonalens arbetsmetoder eller annat? Nominera här: https://medtech4health.se/

SAMTIT har bjudit in ordföranden i MTF att moderera dag 2 i programmet. Detta tackar vi för! Ska bli jättespännande att få delta och fördjupa samarbetet den 6-8 maj på Malmömässan.

Hoppas vi ses där! Till anmälan: https://www.samtit.nu/

Vill även slå ett slag för våra kommande kurser:

-Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning, 1–2 april i Örebro

-Medicinska gassystemet som en medicinteknisk produkt, 27–28 april i Stockholm

-Patientsäkra IT-system, 4 maj i Göteborg

Git Eliasson

Ordförande i MTF

De nya samverkansreglerna

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.
Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
De nya reglerna gäller från 2020.
Läs mer Samverkansregler

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2020

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2020 till främjande av forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Erna Ebelings fond stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960 skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik (se www.mtf.nu)

Bland framstående tidiga pristagare kan nämnas Hellmuth Herz, Rune Elmqvist, Carl-Gunnar Engström och Henry Wallman.

Erna Ebelings pris 2019 gick till Professor Peter Thomsen, Avdelningen för biomaterialvetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet . Han tilldelas priset för framstående forskning inom området biomaterial. Forskningen har ett viktigt fokus på de biologiska processer som sker i gränsytan mellan implantat och celler och är mycket betydelsefull vid framtagningen av nya material för implantat. Thomsen uppmärksammas också för att ha byggt upp en stark forskningsinfrastruktur kring sitt område

Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet och styrelsen för Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) utser pristagare. Priset delas ut vid höstens Medicinteknikdagar. Förslag till person (CV samt motivering) som skall tilldelas priset skickas till någon av de undertecknade i priskommittén senast 20 mars.

Tidigare inlämnade förslag till pristagare kvarstår men skicka som förslagsställare gärna in väsentlig ny information som har tillkommit.

För priskommittén

Per Ask, ordf,      per.ask at liu.se

Maria Lindén,     maria.linden at mdh.se

Nina Sundström, nina.sundstrom at vll.se

 

NomineringErnaEbelingsPris2020

Medtech4Health Innovation award

Årets vinnare av ära och 100 000 kr i Medtech4Health Innovation Award är läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel som hjälper för tidigt födda barn.
Vill du veta mer, läs här

Ordförandebrev januari

Hej,

Det är viktigt med återkoppling från patienter! Hur ska vi annars kunna bli bättre i teknikutvecklingen?

Satt på Sös akutmottagning en hel dag under höstlovet efter en dramatisk morgon som slutade med ambulansfärd tillsammans med en nära anhörig som plötsligt inte kunde stå, gå eller sitta utan att ramla omkull. Allt slutade väl trots att sambon har en lång rehabilitering framför sig för att bli 100% återställd. Måste få passa på att berömma läkaren som snabbt ställde 2 möjliga diagnoser med hjälp av en specialistkollega. Sköterskorna var inte många men jag upplevde att de hade full koll på patienterna som strömmade in under dagen.
Från 8 till 14 hinner man tänka på teknik också. Mina tankar handlade om information till patienter och anhöriga. Eller rättare sagt, hur ska vi korta tiden från ankomst till undersökningar och diagnos och från diagnos till behandling och från behandling till rehabilitering och hemgång?
Jag tror att information är en nyckel till framgång. Jag tror att spårbarhet med Real Time Location System (RTLS) är en av teknikerna som måste in i vårdverksamheterna. Som chef för Medicinsk teknik har jag haft möjlighet att prova systemet på en avdelning. Det gav positiva resultat, inte bara för att ingenjörerna direkt kunde se (på surfplatta eller mobiltelefon) i vilket rum utrustningen fanns utan också för att personalen snabbt kunde lokalisera den mobila ultraljudsutrustningen som lämnats i ett undersökningsrum och hemoglobinutrustningen som fått fötter.

Tänk vad vi skulle kunna göra med ett flygledartorn där alla patienter, all mobil teknisk utrustning, alla lediga fasta tekniska utrustningar och viktiga medicinska roller kunde kommuniceras och styras!

Ja, det är lätt att bli exalterad när man ser möjligheterna. Utmaningarna är många. Tänker t ex på det självklara i ekonomiska ramar och omognad i metoder för införande av ny teknik och vårt eget inbyggda motstånd när vi ska ändra invanda arbetssätt. Vi behöver alla hjälpas åt för att lyckas införa ny teknik. Vården, forskningen och näringslivet behöver kroka arm för att nå ända fram till implementering och nytta för patienten.

Titta gärna på videon och inspireras av en installation på Johns Hopkins Hospital i Baltimore, Maryland, USA: https://www.youtube.com/watch?v=PY4vw4LRw2U

Önskar er ett gott nytt 2019!

Git Eliasson

 

Information från ordförande

Hej!

Det har väl inte undgått någon att GDPR börjar gälladen 25:e maj? Precis som andra ideella föreningar och företag tar självklart även MTF din integritet på allvar. Därför har MTF styrelse fastställt en integritetsriktlinje som finns tillgänglig via www.mtf.se. Din persondata används av MTF för att säkerställa att du mottar kommunikation från oss som är relevant för dig som medlem, så som nyhetsbrev, inbjudningar till kurser och events samt information om lediga tjänster med mera. Du kan när som helst begära att få veta vilken persondata vi har lagrad, vilken typ av kommunikation du får från oss, samt be oss justera.

Jag hoppas att senaste utskicket runt Medicinteknikdagar (MTD), som äger rum 9-10 oktober 2018 i Umeå, nått dig. Anmälan är öppen och görs via www.mtd2018.se. Följ MTD på Instagram. Abstractinlämningen är förlängd till den 31:a maj. Sitt inte och fundera på om er lösning, ert arbetssätt är intressant för någon annan – det är det garanterat! Det är bland annat genom att vi delar med oss som vi kan förbättra våra verksamheter.  Precis som förra året kommer det att hållas kurser dagen innan, dvs. den 8:e oktober. Två kurser erbjuds; ”Medicinska bilder –grundkurs” och ”Riskhantering för medicinteknik och praktiska tillämpningar”.

MTF deltog på Vitalis där vi bemannade en monter, anordnade en kurs ” Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverket” samt tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4health arrangerade en AI-dag ”AI – för patientens bästa?!” den 25:e april. Både montern, kursen och AI-dagen var välbesökta och vi har fått många positiva reflektioner efteråt.

MTF:s kursråd gör ett strålande jobb för att erbjuda kurser inom det medicintekniska området. Under hösten erbjöds kursen ”Människokroppens struktur och funktion” som MTF arrangerar tillsammans med Linnéuniversitetet. Se mer på MTFs hemsida www.mtf.se. Planering pågår även så att ni ska kunna erbjudas fler kurser. Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTF:s kursansvariga/kursrådet.

Som medlem i MTF får du tidningen Dagens medicin. Om du inte har fått information om digital access på www.dagensmedicin.se så kommer det förhoppningsvis inom kort.

Vad händer framöver:
Förutom planering inför MTD och Röntgenveckan pågår ett intensivt arbete att tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health arrangera ett branschmingel i samband med Almedalsveckan 2018. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering äger rum i Prag i juni där MTF deltar och presenterar föreningen och certifieringen. Jag hoppas att vi ses på några av dessa arrangemang framöver.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • Hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond (sista ansökningsdag 31:a maj).
 • Aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • Certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer (ansökan inne senast 20:e september).
 • Lediga tjänster runt om i MT Sverige.
 • Medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTF:s hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.

MTF går även att följa på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.

Jag tänkte avsluta med att informera om att MTF:s årsmöte kommer att äga rum den 9:e oktober. Då kommer förhoppningsvis ett andra beslut fattas för namnändring av föreningen till ”Svensk medicinteknisk förening”.

Njut av kommande semestrar så hörs vi till hösten!

Caroline Hagström
Ordförande

MTF på Vitalis

MTF är på Vitalis där vi har en monter för att nätverka samt tillsammans med Medtech4Health och Swedish Medtech arrangerar en heldag runt AI, “AI – för patientens bästa?”

MTF ordförande med på maktlistan

På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna.

Caroline Hagström ordförande i MTF, och säkerhetschef för medicinsk teknik i Region Örebro län har kommit på plats 28.
Motiveringen är: Patientsäkerhet, personalsäkerhet och driftssäkerhet är frågor med växande betydelse och med sin position i användarföreningen är hon med och driver utvecklingen framåt. Hagström har också uppdrag på nationell nivå med standardiseringsarbete.
Läs mer

Ordförandebrev december

Hej!
Redan december och strax jul. Vart tog hösten vägen?! När man tänker tillbaka inser man dock att mycket har skett denna höst.

Medicinteknikdagar (MTD) gick av stapeln den 10-11:e oktober i Västerås. Det blev två dagar med många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten, forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag. TACK till er alla som var med och arrangerade och gjorde dessa dagar möjliga. Ni gjorde ett kanon jobb! Tack till alla besökare och företag/organisationer. Utan er alla inga MTD.

Arbetet med att arrangera MTD 2018 i Umeå pågår förfullt. Du har väl bokat in 9-10 oktober 2018 i kalendern. Precis som i år kommer det att hållas kurser dagen innan, dvs. den 8:e oktober.

Under MTD delades även MTFs pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården ut. Årets pris tilldelades Nils-Erik Pettersson. GRATTIS!

MTF årsmöte ägde även rum den 10:e oktober. Årsmötet klubbad igenom ett första beslut för namnändring på föreningen till ”Svensk medicinteknisk förening”. Enligt stadgan krävs ett till årsmötesbeslut innan namnändringen kan verkställas.

Under hösten har MTF även varit med och arrangerat teknikprogrammet under Röntgenveckan, som gick av stapeln den 12-15:e september i Linköping. Planering för 2018 röntgenvecka pågår även här redan.

MTFs kursråd gör ett strålande jobb för att erbjuda kurser inom det medicintekniska området. Under hösten erbjöds kurserna om nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR), nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001 i samband med MTD. Även kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” gick av stapeln i Örebro i november.

Under våren erbjuds en grundkurs i ”Ultraljudsteknik och fysik” och en kurs i ”Medicinteknisk säkerhet”. Se mer på MTFs hemsida www.mtf.se. Planering pågår även så att ni ska kunna erbjudas fler kurser. Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTFs kursansvariga/kursrådet.

Vad händer framöver:
Förutom planering för MTD och Röntgenveckan pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health arrangera en AI-dag på Vitalis den 25:e april 2018 samt ett branschmingel i samband med Almedalsveckan 2018. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering äger även rum i Prag i juni. Jag hoppas att vi ses på några av dessa arrangemang framöver.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • Aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • Hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
 • Medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTFs hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.
 • Certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • Lediga tjänster runt om i MT Sverige.

MTF går även att följa på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.
Vill passa på att tacka MTFs styrelse och kanslist. Ni är roliga att arbeta med och gör ett fantastiskt jobb.
Njut nu av julen! Vi ses och hörs 2018.

Caroline Hagström

Reportage från Röntgenveckan

Röntgenveckan 2017 anordnades av Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och CMIV i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor.

MTF medverkade med ett Teknikprogram som bjöd på två dagars föreläsningar samt teknikermöte.
Reportage

Forskningspengar till medicinteknik

Läs hela artikeln här

 

Ordförandebrev augusti

Hej!

Då var man sedan en tid åter på jobbet. Hoppas ni är boostade med energi och förväntansfulla inför vad framtiden kan ge er, efter en sommar som förhoppningsvis har gett er det ni önskade.

Jag hoppas att ni har läst det nyhetsbrev som kom ut kring Medicinteknikdagar (MTD) som går av stapeln 10-11 oktober i Västerås. Det kommer att bli två dagar fulla med intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten samt forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag. Du kan inte missa detta! OBS! Anmälningsavgiften höjs efter idag 31/8 så glöm inte att gå in på en gång och anmäl dig.
Precis som de senaste åren kommer det att erbjudas kurser dagen innan MTD, det vill säga måndagen den 9:e oktober. I år erbjudas en kurs i nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR)och nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Den 12-15 september går röntgenveckan av stapeln i Linköping. MTF har precis som tidigare år satt ihop teknikprogrammet.

Kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” anordnas i Örebro 27-28 november. Denna kurs var väldigt uppskattad när den gick i anslutning till MTD förra året så därför vill vi erbjuda dig möjlighet att gå den. Anmäla dig via MTFs hemsida.
Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTFs kursansvariga/kursrådet.

Vad har annars hänt?
Under Almedalsveckan arrangerade MTF tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health ett branschmingel. Det blev väldigt lyckat. Knökfull lokal och ingen ville gå därifrån.

Under våren deltog MTF på ett antal konferenser; Vitalis (25-27 april), SAMTIT (3-5 maj) och NBC/EMBEC (11-15 juni). Det var roligt att träffa er – MTF medlemmar samt nya medlemmar och sprida information om MTF och vår yrkesrolls betydelse inom hälso- och sjukvården samt nätverka med andra organisationer för att synliggöra och stärka vår profession.

Revidering av regelverket för certifieringen samt framtagande av informationsmaterial kring certifieringen så att en bred marknasföring kan ske pågår fortfarande. Förhoppningsvis kan detta publiceras inom kort.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

 • aktuella utlysningar från Medtech4health.
 • hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
 • medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTFs hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.
 • certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • lediga tjänster runt om i MT Sverige.

 

Sist men inte minst, glöm absolut inte att idag är sista dagen för att nominera pristagare till MTFs pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården.

Som jag informerat om tidigare finns även MTF på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.

Njut nu av sensommaren!

Caroline Hagström