Erna Ebelings pris 2015 tilldelas Professor Göran Stemme

goran_stemmeStyrelsen för Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) föreslår att Erna Ebelings pris för 2015 tilldelas Professor Göran Stemme, Micto och nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan.

Stemme föreslås få priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation kring medicinska sensorer. Hans verksamhet har givit resultat som varit till stor gagn för näringsliv och sjukvård.

Prisutdelningen sker 3 december på Riksstämman, Stockholm Waterfront, kl. 12.15-12.45.

Har du några exempel på praktikfall där statisk elektricitet har gett negativa effekter i vårdmiljön?

Nordiska ESD-rådet  består av ett 20-tal norska och svenska företag samlade i en intresseförening för att motverka skador av statisk elektricitet inom elektronikområdet.

Just nu jobbar vi med en mer generell handbok om hur man kan motverka ESD-skador och störningar på elektronisk utrustning, där vi försöker få med ett avsnitt som berör sjukhusmiljön med all modern elektronisk utrustning som finns.

Boken tar vi fram på uppdrag av SEK, så det är inga kommersiella intressen involverade. Vi ingår också som en teknisk kommitté för det Europeiska standardiseringsarbetet inom området statisk elektricitet.

Elektronikproduktion är en välkänd miljö för oss, men elektronik inom vården är vi ganska okunniga om.

Har ni några tips eller erfarenheter om hur statisk elektricitet har påverkat utrustning eller miljö inom vården?
Hör gärna av dig till ingemar.roth@combitech.se

Det bör också nämnas att det nu finns ett europeiskt standardförslag som är tänkt att reglera hur mycket uppladdningar det får finnas i sjukhusmiljö med avseende på att få en renare miljö, så inte partiklar fastnar på uppladdade ytor och försvårar rengöring, vilket är ytterligare en aspekt på hur statisk elektricitet kan påverka vardagen.

Hemsidan

Nu har vi skapat en ny hemsida!
Uppdatering av dina medlemsuppgifter via hemsidan kommer att stängas, men kommer
att vara möjligt igen till hösten.
Behöver du ändra dina uppgifter så hör av dig till Kansliet.

Erna Ebelings pris 2014 tilldelades Mats Danielsson, professor på KTH, department of physics

Han får årets Erna Ebelings pris med motiveringen av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos. Ett viktigt resultat är att forskningen har resulterat i ett nytt framgångsrikt företag