Avdelningschef till Medicinsk Teknik FoU, Region Västerbotten Umeå

Avdelningschef till Medicinsk Teknik FoU, Region Västerbotten Umeå

FoU söker en avdelningschef. Som chef leder du en framgångsrik forsknings- och utvecklingsverksamhet inom medicinsk teknik och strålningsfysik där du utformar den medicintekniska utvecklingen inom Region Västerbotten.
Till annonsen