Beslut har fattats om fördröjd tillämpning av MDR

Beslut har fattats om fördröjd tillämpning av MDR

EU-parlamentet och Europeiska rådet har nu beslut att skjuta fram tillämpning ett år enligt det förslag som kommissionen lade i början av april.
Beslutet träder i kraft när det publicerats i EU:s officiella tidning (Official Journal) vilket väntas ske inom de närmsta dagarna. Läkemedelsverket återkommer med mer information när beslutets fullständiga lydelse publicerats.

Läs mer