Professor Robert Nerem

Publicerad: 2020-07-06 Kategori: Aktuellt
Professor Robert Nerem har under våren avlidit i en ålder av 82 år. Han var en legend inom  medicinsk teknik och under många år president för IFMBE. Läs mer om Robert här  

Digitala Medicinteknikdagarna 2020

Publicerad: 2020-06-18 Kategori: Aktuellt
MTF hälsar dig välkommen till de Digitala Medicinteknikdagarna 2020 som kommer att arrangeras 6-7 oktober 2020 på temat – Medicinteknikens roll i en pandemi. Vi hoppas bland annat kunna diskutera hur medicintekniska ingenjörer har byggt ut intensivvårdsavdelningar, hur diagnostikutrustning utvecklas, skyddsutrustning har köpts in under hård konkurrens,

Beslut har fattats om fördröjd tillämpning av MDR

Publicerad: 2020-04-24 Kategori: Aktuellt
EU-parlamentet och Europeiska rådet har nu beslut att skjuta fram tillämpning ett år enligt det förslag som kommissionen lade i början av april. Beslutet träder i kraft när det publicerats i EU:s officiella tidning (Official Journal) vilket väntas ske inom de närmsta dagarna.

Klinisk prövning kan genomföras för att få fram kliniska data om en medicinteknisk produkt.

Publicerad: 2020-04-18 Kategori: Aktuellt
Kliniska prövningar bör genomföras i enlighet med god klinisk sed (Good Clinical Practice, GCP), som beskrivs i den internationella standarden ISO 14155:2011 Klinisk prövning av medicintekniska produkter – god klinisk praxis. Revidering av standarden pågår och inom kort kommer en ny version att publiceras.

Hur ska vårdgivaren ta ansvar för att de ventilatorer som tillhandahålls bland annat från Socialstyrelsens beredskapslager är säkra att använda?

Publicerad: 2020-04-16 Kategori: Aktuellt
IVO har fått frågor om hur vårdgivaren ska kunna ta ansvar för att de ventilatorer som tillhandahålls bland annat från Socialstyrelsens beredskapslager är säkra att använda.Läs IVO´s svar här

E-utbildning om covid 19

Publicerad: 2020-04-16 Kategori: Aktuellt
På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.Till utbildningen

Myndighetsinformation om coronaviruset

Publicerad: 2020-04-13 Kategori: Aktuellt
Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Vad har IVO sett under 2019?

Publicerad: 2020-04-03 Kategori: Aktuellt
I en rapport har IVO  sammanställt sina iaktagelser om vårdens och omsorgens brister under 2019. Vi  i MTF har plockat ut det som IVO skriver om medicinteknik.IVO rapport gällande medicinteknikLäs hela rapporten här

EU vill skjuta upp det nya regelverket

Publicerad: 2020-04-02 Kategori: Aktuellt
Coronakrisen gör att  EU diskuterar att skjuta upp införandet av det nya regelverket för medicintekniska produkter vilket skulle träda i kraft 26 maj. EU-kommissionen meddelade den 25 mars att tillämpningen av den nya förordningen för medicintekniska produkter (MDR) föreslås skjutas upp ett år.Den nya förordningen för medicintekniska produkter antogs för tre år sedan,

MT-dagarna 2020 ställs in

Publicerad: 2020-04-02 Kategori: Aktuellt
Med anledning av den rådande situation har styrelsen för MTF beslutat att ställa in Medicinteknikdagarna 2020 i Malmö. För närvarande arbetar vi med att ta fram planer för ett eventuellt ersättningsprogram 2020 och en plan för Medicinteknikdagarna 2021. Ersättningsprogrammet kommer troligen att bli i form av en digitalkonferens angående konsekvenserna av coronaepidemin ur ett medicintekniskt perspektiv.

Fältsjukhsuet på Älvsjömässan

Publicerad: 2020-04-01 Kategori: Aktuellt
Mässan byggs om till fältsjukhus. Ca 600 vårdplatser har skapats.På uppdrag av Region Stockholm har Locum tillsammans med vården, Försvarsmakten och Stockholmsmässan i Älvsjö  etablerat vårdplatser på Stockholmsmässan för behandling av covid-19-smittade personer. Locum har bidragit med projektledning av byggnationen samt specialistkompetens inom reservkraft,

EU-kommissionen skapar ett rescEU-lager för medicinsk utrustning

Publicerad: 2020-04-01 Kategori: Aktuellt
EU-kommissionen beslutade den 19 mars att inrätta ett strategiskt rescEU-beredskapslager med sådan medicinsk utrustning som respiratorer och skyddsmasker för att hjälpa EU-länderna i samband med covid-19-pandemin. – Med vår första gemensamma europeiska reserv av akututrustning för sjukvården sätter vi EU:s solidaritet i verket,

MTF och Swedish Medtech samarbetar

Publicerad: 2020-03-26 Kategori: Aktuellt
MTF och Swedish Medtech samarbetar under coronakrisen. Om vården har behov av att informera leverantörer om något och viseverse så kan vi bistå. Kontakta Eva Robertsson sekreterare för MTF Länk till SwedishMedtech  

Tillägg av MR-guidade biopsier hittade mer cancer

Publicerad: 2020-03-13 Kategori: Aktuellt
Användning av magnetkamera för att rikta biopsier mot misstänkta tumörer i prostatakörteln får stöd i en amerikansk studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine. 
Detta skriver tidningen Dagerns Medicin i en artikel där Ola Bratt, professor i urologi, Göteborgs Universitet och ordförande i nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.

Vårdföreträdare i regeringens strategiska råd för hälsa och life science.

Publicerad: 2020-03-13 Kategori: Aktuellt
Regeringen har utsett strategiska samverkansgrupper för näringslivets digitala strukturomvandling. En av grupperna är hälsa och life scienceGrupperna ska ha en rådgivande roll till regeringen.I rådet för hälsa och life science ingår personer från bland annat näringsliv, akademi och regioner.

De nya samverkansreglerna

Publicerad: 2020-02-14 Kategori: Aktuellt
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.

Välkomna med abstrakt till Medicinteknikdagarna 2020 (Malmö) senast 15 April.

Publicerad: 2020-02-11 Kategori: Aktuellt

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2020

Publicerad: 2020-02-06 Kategori: Aktuellt
Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2020 till främjande av forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Erna Ebelings fond stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960 skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik (se www.mtf.nu) Bland framstående tidiga pristagare kan nämnas Hellmuth Herz,

MT-dagarna 2019 är genomförda

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Aktuellt
Våra MT dagar är genomförda.

MEDTECH4HEALTH INNOVATION AWARD 2020

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Aktuellt
Priset vänder sig till personal, kliniker eller verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård med syftet att lyfta fram goda initiativ som kan spridas till andra. En viktig komponent är att innovationen går att överföra till andra kliniker och skala upp.

IFMBE and MTF Award

Publicerad: 2019-10-04 Kategori: Aktuellt
Under MT dagarna delar MTF tillsammans med IFMBE ut 3 priser. I år fördelades priserna jämt över landet.

MT-dagarna är igång

Publicerad: 2019-10-02 Kategori: Aktuellt
Vi är 340 besökare i Linköping som under 2 dagar kommer att få lyssna till intressanta föreläsningar och även träffa de 38 utställarföretagen som är på plats.

Medtech4Health Innovation award

Publicerad: 2019-05-22 Kategori: Aktuellt
Årets vinnare av ära och 100 000 kr i Medtech4Health Innovation Award är läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Reportage från röntgenveckan 2018

Publicerad: 2019-04-26 Kategori: Aktuellt

MTF priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Publicerad: 2018-10-18 Kategori: Aktuellt
Årets pris tilldelades Björn Liljekvist, MTC vid Länssjukhuset i Kalmar. Motiveringen till priset

MT dagarna är över

Publicerad: 2018-10-18 Kategori: Aktuellt
Stort tack till alla som bidrog till årets MT dagar. För att se ett samadrag av dessa 2 dagar har vi gjort ett axplock av vad som hände. Reportage från dagarna För ytterligare dokumentation från MT dagarna kan du gå in under fliken MT dagarna på startsidan.

MTF i Almedalen

Publicerad: 2018-07-06 Kategori: Aktuellt
Tisdag kväll var ljudvolymen intensiv i Hälsodalen när patienter, näringslivsrepresentanter, akademiker och innovationspolitiker samlades för att diskutera Patient 2025. Minglet arrangerades av Swedish Medtech, MTF och Medtech4Health. Bilder från minglet

Reserapport från MTF ordförande

Publicerad: 2018-06-13 Kategori: Aktuellt

Otto Schmidt award tilldelades Bo Håkansson

Publicerad: 2018-06-04 Kategori: Aktuellt
Otto Schmitt priset ges till en medicintekniker för framstående insatser inom medicinsk och biologisk teknik.  Awards

Laura Bassi award tilldelades Maria Lindén

Publicerad: 2018-06-04 Kategori: Aktuellt
Laura Bassi priset tilldelas var tredje år genom IFMBE vid World Congress. Laura Bassi priset ges till en senior kvinnlig forskare inom medicinteknik och biologisk teknik.

MTF på Vitalis

Publicerad: 2018-04-25 Kategori: Aktuellt
MTF är på Vitalis där vi har en monter för att nätverka samt tillsammans med Medtech4Health och Swedish Medtech arrangerar en heldag runt AI, “AI – för patientens bästa?”

MTF ordförande med på maktlistan

Publicerad: 2018-03-09 Kategori: Aktuellt
På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna. Caroline Hagström ordförande i MTF, och säkerhetschef för medicinsk teknik i Region Örebro län har kommit på plats 28. Motiveringen är: Patientsäkerhet, personalsäkerhet och driftssäkerhet är frågor med växande betydelse och med sin position i användarföreningen är hon med och driver utvecklingen framåt.

Är svensk sjukvård redo för det nya regelverket?

Publicerad: 2018-03-09 Kategori: Aktuellt
Lennart Philipson från MTF styrelse har i Dagens Medicin vecka 10 skrivit en debattartikel om de nya EU-reglerna för medicintekniska produkter. Frågeställningen är bl. a Har vården inom landstingen, kommunerna och den privata sektorn tagit höjd för den medicintekniska framtiden? 

Årets MTF pris tilldelades Nils-Erik Pettersson

Publicerad: 2017-10-21 Kategori: Aktuellt
MTF prisets uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård. Årets pristagare Nils-Erik Pettersson får priset med motiveringen.

MTF:s medlemsenkät

Publicerad: 2017-04-06 Kategori: Aktuellt
Tack alla ni 424  som svarade på enkäten! Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF. Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning.