ESD i sjukvården

Publicerad: 2022-02-18 Kategori: Kurs
ESD i sjukvården  Syftet med kursen är att ge kunskap kring ESD (elektrostatiska urladdningar) och medicinteknisk utrustning samt hur man tar hänsyn till krav vid nybyggnationer inom sjukvården. Kursen riktar sig till medicintekniska ingenjörer i sjukvården samt personal inom hälso-

Standarder som arbetsverktyg MDR

Publicerad: 2021-11-04 Kategori: Kurs
Webbinarium – standarder som arbetsverktyg MDRStandarder upplevs ofta som svårtydda och abstrakta. Samtidigt är applicerandet av standarder i praktiken ofta det enda godtagbara sättet att visa på regelverksuppfyllnad. Men hur gör man då för att tolka och följa en standard?

Röntgenveckan 2021 hålls den 7-8 september

Publicerad: 2021-06-29 Kategori: Aktuellt
Röntgenveckan 2021 kommer vara digital och hålls den 7-8 september. Vi som jobbar med teknikprogrammet har planerat in tre korta utbildningstillfällen på vardera 80 minuter som kan vara intressanta även för dem som inte arbetar med röntgenteknik. Det är korta

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk IEC 60601-1

Publicerad: 2021-06-16 Kategori: Kurs
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk IEC 60601-1  Kursens syfte är att ge en övergripande förståelse för standardens omfattning och komplexitet med fokus på tekniska krav och säkerhetsfilosofier. Utbildningen omfattar IEC60601-1, 3:e utgåvan, inklusive Amendment 2. Målgrupp är medicintekniska ingenjörer.  Mer

Regulatoriska krav vid kliniska prövningar av medicintekniska produkter

Publicerad: 2021-06-16 Kategori: Kurs
Regulatoriska krav vid kliniska prövningar av medicintekniska produkter Kursen syftar till att ge ge en övergripande förståelse för de regulatoriska krav som finns kring kliniska prövningar av medicintekniska produkter. Målgrupp är Medicintekniska ingenjörer inom sjukvården, forskare och andra intressenter som

Nya medicintekniska regelverk

Publicerad: 2021-06-16 Kategori: Kurs
Nya medicintekniska regelverk   Kursen ska ge kunskap kring hur de nya regelverken MDR och IVDR kommer påverka sjukvårdens inköp, hantering och användning av medicintekniska och in-vitro diagnostiska produkter framöver. Utbildningen sker genom distansföreläsning, diskussions- och frågestunder. Kursen sker på distans

Egentillverkning enligt MDR

Publicerad: 2021-05-05 Kategori: Kurs
Webbinarium – egentillverkning enligt MDR Under detta webbinarium tittar vi på vad egentillverkning enligt artikel 5.5 innebär. Vi startar dagen med en övergripande genomgång av kraven kopplat till egentillverkning, vi diskuterar de olika delarna av kraven och fortsätter med gruppdiskussioner

Medicinteknisk säkerhet

Publicerad: 2020-12-18 Kategori: Kurs
Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning. Kursen ges på heltid en vecka (v 12-v13) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka. Kursen

IT-nätverksstruktur för medicintekniker – fortsättningskurs

Publicerad: 2020-08-26 Kategori: Kurs
Kursen är en påbyggnadskurs och syftar till att ge fördjupad kunskap inom IT-nätverk och datakommunikation.  Utbildningen sker genom distansföreläsningar, diskussioner och deltagarövningar. Kursen sker på distans under två halvdagar. Se kursinbjudan.   Anmälan stängd    

Nya medicintekniska regelverk – distanskurs

Publicerad: 2020-06-24 Kategori: Kurs
Kursen ska ge kunskap kring hur de nya regelverken MDR och IVDR kommer påverka sjukvårdens inköp, hantering och användning av medicintekniska och in-vitro diagnostiska produkter framöver. Utbildningen sker genom distansföreläsning, diskussions- och frågestunder, övningar enskilt och i grupp. Kursen sker

Människokroppens struktur och funktion, grundkurs

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Människokroppens struktur och funktion, grundkurs 7,5 hp  “Medicin för tekniker” Kursens övergripande innehåll behandlar kroppens olika organ och organsystem, hur de fungerar och var de är placerade i kroppen. Föreläsningarna är inspelade och webinarium hålls via Zoom. Länk till schema

Upphandling i praktiken – Swedish Medtech

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
KURSEN ÄR INSTÄLLD Denna kurs arrangeras för medlemmar i Swedish Medtech, men passar även bra för medicintekniska ingenjörer som jobbar med upphandling. Under dessa två förmiddagar går vi igenom upphandlingsprocessen ur en praktisk synvinkel. Vad det är som händer och

Medicinteknisk säkerhet

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursen är inställd! Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning. Observera att kursen ges på heltid en vecka på plats i Linköping (v 13) och sedan

Projektutbildning ur ett MT-perspektiv

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Projektutbildning ur ett MT-perspektiv Kursen ska skapa bättre förståelse för och ge inspiration till att driva projekt samt ge grundläggande kunskaper kring projekt och god praxis. Fokus ligger på det praktiska arbetet för att uppnå ett strukturerat och effektivt arbetssätt.

Upphandling i praktiken – Swedish Medtech

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Denna kurs arrangeras för medlemmar i Swedish Medtech, men passar även bra för medicintekniska ingenjörer som jobbar med upphandling. Under dessa två förmiddagar går vi igenom upphandlingsprocessen ur en praktisk synvinkel. Vad det är som händer och vad som är

Patientsäkra IT-system i vården

Publicerad: 2018-01-12 Kategori: Kurs
Kurstillfället inställt och kommer ev. flyttas. Kursen syftar till att skapa bättre förståelse för helhetsperspektivet på eHälso-lösningar, appar och medicinska IT-system för alla inblandade aktörer och parter, samt förtydliga regelverkskraven inom branschen. Kursen arrangeras av MTF i samband  med Vitalis. Se

Ultraljudsteknik och fysik, grundkurs

Publicerad: 2017-08-13 Kategori: Kurs
Ultraljudsteknik och fysik, grundkurs SYFTE: Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om bakomliggande fysik, givartekniker, apparatuppbyggnad, vanliga artefakter, dopplermätningar samt en inblick i ultraljudets medicinska tillämpningar. MÅLGRUPP: Medicintekniska ingenjörer och radiofysiker. ANMÄLAN: https://dinkurs.se/Ultraljudsteknikochfysik   Sista anmälningsdag 15 september. Se inbjudan

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2017-04-06 Kategori: Kurs
Kursen skall ge grundläggande kunskap i IT-nätverk och datakommunikation.Det är samma kurs som anornas in Göteborg 10-11 maj.Finns platser kvar, så anmäl dig gärna.Kursinbjudan  

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2015-12-21 Kategori: Kurs
Kursinbjudan -nätverk SÖS

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2015-12-21 Kategori: Kurs
Kursen skall ge grundläggande kunskap i IT-nätverk och datakommunikation på sjukhusen i Stockholms län. Kursinbjudan -nätverk SÖS

Riskhantering tillämpad på medicintekniska IT-nätverg

Publicerad: 2015-08-12 Kategori: Kurs
Grundutbildning i riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehållet eller är kopplade till medicintekniska produkter. Kursinbjudan_Riskhantering medicintekniska IT-nätverk_nov2015

Ultraljud, grund

Publicerad: 2015-05-19 Kategori: Kurs
Kursinbjudan_grundkurs ultraljud 2015

Krav på medicinska informationssystem

Publicerad: 2015-04-29 Kategori: Kurs
Kursen hålls under MT – dagarna. Länk till MT-dagarna

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, IEC 60601-1, utgåva 3 inkl. A1

Publicerad: 2015-04-29 Kategori: Kurs
Kursen kommer att hållas under MT – dagarna i Uppsala. Länk till MT-dagarna