Medicin för tekniker, grundkurs

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursens övergripande innehåll behandlar kroppens olika organ och organsystem, hur de fungerar och var de är placerade i kroppen. Föreläsningarna är inspelade och webbinarier hålls torsdagar ojämna veckor mellan 13-15. Länkar till mer information och schema.

Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursen syftar till att ge kunskap om MT-ingenjörens roll vid anskaffningsprojekt för medicinteknisk utrustning/system, och innehåller bl.a. äskandeprocess, marknadsöversikt, kravspecifikation, provuppställning/utvärdering, installation, leveranskontroll/besiktning, utbildning av personal och juridiska aspekter och rättsfall. Länk till kursinbjudan och anmälan.

Medicinteknisk säkerhet

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning. Observera att kursen ges på heltid en vecka på plats (v 13) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka,

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2017-04-06 Kategori: Kurs
Kursen skall ge grundläggande kunskap i IT-nätverk och datakommunikation.Det är samma kurs som anornas in Göteborg 10-11 maj.Finns platser kvar, så anmäl dig gärna.Kursinbjudan  

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2015-12-21 Kategori: Kurs

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2015-12-21 Kategori: Kurs
Kursen skall ge grundläggande kunskap i IT-nätverk och datakommunikation på sjukhusen i Stockholms län. Kursinbjudan -nätverk SÖS

Riskhantering tillämpad på medicintekniska IT-nätverg

Publicerad: 2015-08-12 Kategori: Kurs
Grundutbildning i riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehållet eller är kopplade till medicintekniska produkter. Kursinbjudan_Riskhantering medicintekniska IT-nätverk_nov2015

Ultraljud, grund

Publicerad: 2015-05-19 Kategori: Kurs

Krav på medicinska informationssystem

Publicerad: 2015-04-29 Kategori: Kurs

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, IEC 60601-1, utgåva 3 inkl. A1

Publicerad: 2015-04-29 Kategori: Kurs