Medicinteknisk säkerhet

Publicerad: 2020-12-18 Kategori: Kurs
Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning. Kursen ges på heltid en vecka (v 12) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka. Kursen

Nya medicintekniska regelverk

Publicerad: 2020-09-25 Kategori: Kurs
Kursen ska ge kunskap kring hur de nya regelverken MDR och IVDR kommer påverka sjukvårdens inköp, hantering och användning av medicintekniska och in-vitro diagnostiska produkter framöver. Utbildningen sker genom distansföreläsning, diskussions- och frågestunder, övningar enskilt och i grupp. Kursen sker

IT-nätverksstruktur för medicintekniker – fortsättningskurs

Publicerad: 2020-08-26 Kategori: Kurs
Kursen är en påbyggnadskurs och syftar till att ge fördjupad kunskap inom IT-nätverk och datakommunikation.  Utbildningen sker genom distansföreläsningar, diskussioner och deltagarövningar. Kursen sker på distans under två halvdagar. Se kursinbjudan.   Anmälan stängd    

Nya medicintekniska regelverk – distanskurs

Publicerad: 2020-06-24 Kategori: Kurs
Kursen ska ge kunskap kring hur de nya regelverken MDR och IVDR kommer påverka sjukvårdens inköp, hantering och användning av medicintekniska och in-vitro diagnostiska produkter framöver. Utbildningen sker genom distansföreläsning, diskussions- och frågestunder, övningar enskilt och i grupp. Kursen sker

Medicin för tekniker, grundkurs

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursens övergripande innehåll behandlar kroppens olika organ och organsystem, hur de fungerar och var de är placerade i kroppen. Föreläsningarna är inspelade och webbinarier hålls torsdagar ojämna veckor mellan 13-15. Länkar till mer information och schema. Länk till kursinbjudan

Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursen är inställd! Kursen syftar till att ge kunskap om MT-ingenjörens roll vid anskaffningsprojekt för medicinteknisk utrustning/system, och innehåller bl.a. äskandeprocess, marknadsöversikt, kravspecifikation, provuppställning/utvärdering, installation, leveranskontroll/besiktning, utbildning av personal och juridiska aspekter och rättsfall. Länk till kursinbjudan 

Medicinteknisk säkerhet

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursen är inställd! Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning. Observera att kursen ges på heltid en vecka på plats i Linköping (v 13) och sedan

Projektutbildning ur ett MT-perspektiv, distanskurs 4 halvdagar

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursen ska skapa bättre förståelse för och ge inspiration till att driva projekt samt ge grundläggande kunskaper kring projekt och “best practices”. Kursen ges i samarbete med AFRY (fd ÅF). Utbildningen är fyra halvdagar uppdelat på två omgångar. Kursinbjudan –

Patientsäkra IT-system i vården

Publicerad: 2018-01-12 Kategori: Kurs
Kurstillfället inställt och kommer ev. flyttas. Kursen syftar till att skapa bättre förståelse för helhetsperspektivet på eHälso-lösningar, appar och medicinska IT-system för alla inblandade aktörer och parter, samt förtydliga regelverkskraven inom branschen. Kursen arrangeras av MTF i samband  med Vitalis. Se

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2017-04-06 Kategori: Kurs
Kursen skall ge grundläggande kunskap i IT-nätverk och datakommunikation.Det är samma kurs som anornas in Göteborg 10-11 maj.Finns platser kvar, så anmäl dig gärna.Kursinbjudan  

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2015-12-21 Kategori: Kurs
Kursinbjudan -nätverk SÖS

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2015-12-21 Kategori: Kurs
Kursen skall ge grundläggande kunskap i IT-nätverk och datakommunikation på sjukhusen i Stockholms län. Kursinbjudan -nätverk SÖS

Riskhantering tillämpad på medicintekniska IT-nätverg

Publicerad: 2015-08-12 Kategori: Kurs
Grundutbildning i riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehållet eller är kopplade till medicintekniska produkter. Kursinbjudan_Riskhantering medicintekniska IT-nätverk_nov2015

Ultraljud, grund

Publicerad: 2015-05-19 Kategori: Kurs
Kursinbjudan_grundkurs ultraljud 2015

Krav på medicinska informationssystem

Publicerad: 2015-04-29 Kategori: Kurs
Kursen hålls under MT – dagarna. Länk till MT-dagarna

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, IEC 60601-1, utgåva 3 inkl. A1

Publicerad: 2015-04-29 Kategori: Kurs
Kursen kommer att hållas under MT – dagarna i Uppsala. Länk till MT-dagarna