Kurs: Medicinteknisk säkerhet

Publicerad: 2021-09-01 Kategori: Kurs
Öppet för anmälning via Högskoleverket, 15 Sept -15 Okt Kursen öppnas för sen anmälan i mån av lediga platser. Anmälan sker enbart via högskoleverket och inte MTF. Länk till anmälan:https://www.antagning.se/se/search?period=13&freeText=Medicinteknisk+s%C3%A4kerhet&sortBy=relevance Länk till kursplan:https://liu.se/utbildning/kurs/ete368 Avgift enligt högskoleverkets regler, dvs, gäller bara

Röntgenveckan 2021 hålls den 7-8 september

Publicerad: 2021-06-29 Kategori: Aktuellt
Röntgenveckan 2021 kommer vara digital och hålls den 7-8 september. Vi som jobbar med teknikprogrammet har planerat in tre korta utbildningstillfällen på vardera 80 minuter som kan vara intressanta även för dem som inte arbetar med röntgenteknik. Det är korta

Elsäkerhet för medicintekniska ingenjörer

Publicerad: 2021-06-16 Kategori: Kurs
Elsäkerhet för medicintekniska ingenjörer  Anmälan stängd – Inga platser kvar Kursens syfte är att ge deltagarna en god överblick av standarderna för att ge möjlighet att kunna arbeta enligt dessa krav när det gäller elsäkerhetsprovning och hantering av EMC-frågor. Målgrupp

Mätteknik och kvalitet

Publicerad: 2021-06-16 Kategori: Kurs
Mätteknik och kvalitet  Anmälan stängd – Inga platser kvar Kursen syftar till att ge en bra förståelse för begrepp som kalibrering, spårbarhet och mätosäkerhet samt översikt av standarder som styr mätningar och dess kvalitet. Kursen riktar sig till medicintekniska ingenjörer,

Nya medicintekniska regelverk

Publicerad: 2021-06-16 Kategori: Kurs
Nya medicintekniska regelverk  Anmälan stängd – inga platser kvar Kursen ska ge kunskap kring hur de nya regelverken MDR och IVDR kommer påverka sjukvårdens inköp, hantering och användning av medicintekniska och in-vitro diagnostiska produkter framöver. Utbildningen sker genom distansföreläsning, diskussions-

Egentillverkning under MDR/IVDR

Publicerad: 2021-05-05 Kategori: Kurs
Webbinarium – egentillverkning under MDR/IVDR  Under detta webbinarium tittar vi på vad egentillverkning enligt artikel 5.5 innebär. Vi startar dagen med en övergripande genomgång av kraven kopplat till egentillverkning, vi diskuterar de olika delarna av kraven och fortsätter med gruppdiskussioner

Medicinteknisk säkerhet

Publicerad: 2020-12-18 Kategori: Kurs
Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning. Kursen ges på heltid en vecka (v 12-v13) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka. Kursen

IT-nätverksstruktur för medicintekniker – fortsättningskurs

Publicerad: 2020-08-26 Kategori: Kurs
Kursen är en påbyggnadskurs och syftar till att ge fördjupad kunskap inom IT-nätverk och datakommunikation.  Utbildningen sker genom distansföreläsningar, diskussioner och deltagarövningar. Kursen sker på distans under två halvdagar. Se kursinbjudan.   Anmälan stängd    

Nya medicintekniska regelverk – distanskurs

Publicerad: 2020-06-24 Kategori: Kurs
Kursen ska ge kunskap kring hur de nya regelverken MDR och IVDR kommer påverka sjukvårdens inköp, hantering och användning av medicintekniska och in-vitro diagnostiska produkter framöver. Utbildningen sker genom distansföreläsning, diskussions- och frågestunder, övningar enskilt och i grupp. Kursen sker

Medicin för tekniker, grundkurs

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursens övergripande innehåll behandlar kroppens olika organ och organsystem, hur de fungerar och var de är placerade i kroppen. Föreläsningarna är inspelade och webbinarier hålls torsdagar ojämna veckor mellan 13-15. Länkar till mer information och schema. Länk till kursinbjudan

Upphandling i praktiken – Swedish Medtech

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
KURSEN ÄR INSTÄLLD Denna kurs arrangeras för medlemmar i Swedish Medtech, men passar även bra för medicintekniska ingenjörer som jobbar med upphandling. Under dessa två förmiddagar går vi igenom upphandlingsprocessen ur en praktisk synvinkel. Vad det är som händer och

Medicinteknisk säkerhet

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Kursen är inställd! Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning. Observera att kursen ges på heltid en vecka på plats i Linköping (v 13) och sedan

Upphandling i praktiken – Swedish Medtech

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Kurs
Denna kurs arrangeras för medlemmar i Swedish Medtech, men passar även bra för medicintekniska ingenjörer som jobbar med upphandling. Under dessa två förmiddagar går vi igenom upphandlingsprocessen ur en praktisk synvinkel. Vad det är som händer och vad som är

Patientsäkra IT-system i vården

Publicerad: 2018-01-12 Kategori: Kurs
Kurstillfället inställt och kommer ev. flyttas. Kursen syftar till att skapa bättre förståelse för helhetsperspektivet på eHälso-lösningar, appar och medicinska IT-system för alla inblandade aktörer och parter, samt förtydliga regelverkskraven inom branschen. Kursen arrangeras av MTF i samband  med Vitalis. Se

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2017-04-06 Kategori: Kurs
Kursen skall ge grundläggande kunskap i IT-nätverk och datakommunikation.Det är samma kurs som anornas in Göteborg 10-11 maj.Finns platser kvar, så anmäl dig gärna.Kursinbjudan  

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2015-12-21 Kategori: Kurs
Kursinbjudan -nätverk SÖS

Grunder inom IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker

Publicerad: 2015-12-21 Kategori: Kurs
Kursen skall ge grundläggande kunskap i IT-nätverk och datakommunikation på sjukhusen i Stockholms län. Kursinbjudan -nätverk SÖS

Riskhantering tillämpad på medicintekniska IT-nätverg

Publicerad: 2015-08-12 Kategori: Kurs
Grundutbildning i riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehållet eller är kopplade till medicintekniska produkter. Kursinbjudan_Riskhantering medicintekniska IT-nätverk_nov2015

Ultraljud, grund

Publicerad: 2015-05-19 Kategori: Kurs
Kursinbjudan_grundkurs ultraljud 2015

Krav på medicinska informationssystem

Publicerad: 2015-04-29 Kategori: Kurs
Kursen hålls under MT – dagarna. Länk till MT-dagarna

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, IEC 60601-1, utgåva 3 inkl. A1

Publicerad: 2015-04-29 Kategori: Kurs
Kursen kommer att hållas under MT – dagarna i Uppsala. Länk till MT-dagarna