Fondmedel att söka från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Publicerad: 2020-03-16 Kategori: Nyheter
Fonden stödjer goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. Läs mer

Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

Publicerad: 2018-02-26 Kategori: Medtec4helth
Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt finns att söka. Utlysningen är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg. Läs mer

Reportage från Röntgenveckan

Publicerad: 2017-10-19 Kategori: Nyheter
Röntgenveckan 2017 anordnades av Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och CMIV i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. MTF medverkade med ett Teknikprogram som bjöd på två dagars föreläsningar samt teknikermöte. Reportage

Forskningspengar till medicinteknik

Publicerad: 2017-10-19 Kategori: Nyheter
15 miljoner kronor årligen. Så mycket öronmärker Barncancerfonden till medicinteknisk forskning för att barn ska få bättre cancervård. Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden berättar för MedTech Magazine. Med fokus på medtech delar Barncancerfonden ut forskningsmiljoner till tvärvetenskapliga projekt och samarbeten,

IFMBE nyhetsbrev

Publicerad: 2017-08-18 Kategori: Nyheter
Nu finns IFMBE nyhetsbrev att läsa. http://2016.ifmbe.org/wp-content/uploads/2017/07/No100.pdf

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

Publicerad: 2016-10-12 Kategori: Nyheter
Under MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris. PRISMOTIVERING: Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i

Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

Publicerad: 2016-09-16 Kategori: Nyheter
Japan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova. Vad kan man söka för? Internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer. Finansieringen avser

Teknik för digitalisering i vården införs för sakta

Publicerad: 2016-07-11 Kategori: Nyheter
Bättre samordning och resursanvändning samt ökad tillgänglighet, Sverige är redo för en digitalisering av sjukvården men klarar sjukvården av detta? Rapporten, Den digitala patienten är skriven på uppdrag av E-hälsomyndigheten och presenterades i Almedalen. Läs rapporten här

6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

Publicerad: 2016-07-11 Kategori: Nyheter
Urvalsarbetet i Medtech4Healths andra utlysning, Innovatörer i vård och omsorg, är färdigt och 6 projekt har fått besked att de får medel. Totalt delas 4,8 miljoner ut, pengar som kommer att användas för att frigöra tid för anställda i vård och omsorg så att

Ny ordförande vald för Svenska Läkare sällskapet

Publicerad: 2016-05-02 Kategori: Nyheter
Fullmäktige valde Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, till ny ordförande för SLS. Det finns ett antal frågor som Stefan lyfter fram som extra viktiga för Sällskapet. Systemperspektiv på hälso- och sjukvården i samhället är en sådan. Internationalisering

Hög tid att söka fondmedel från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Publicerad: 2016-02-22 Kategori: Nyheter
Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till pedagogiskt projekt. Senast 31 maj vill vi ha din ansökan. Läs mer.

Erna Ebelings pris 2015 tilldelas Professor Göran Stemme

Publicerad: 2015-11-25 Kategori: Nyheter
Styrelsen för Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) föreslår att Erna Ebelings pris för 2015 tilldelas Professor Göran Stemme, Micto och nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan. Stemme föreslås få priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation

Har du några exempel på praktikfall där statisk elektricitet har gett negativa effekter i vårdmiljön?

Publicerad: 2015-11-15 Kategori: Nyheter
Nordiska ESD-rådet  består av ett 20-tal norska och svenska företag samlade i en intresseförening för att motverka skador av statisk elektricitet inom elektronikområdet. Just nu jobbar vi med en mer generell handbok om hur man kan motverka ESD-skador och störningar på

MT dagarna 2015 är över

Publicerad: 2015-10-15 Kategori: Nyheter
Stort tack till alla som gjorde MT dagarna 2015 till en upplevelse. 2016 välkomnar vi alla till Örebro den 5-6 oktober. Se film från MT dagens första del där moderator rimmar över förmiddagens innehåll.

Tidningen Dagens Medicin

Publicerad: 2015-09-23 Kategori: Nyheter
Nu har problemen löst sig och alla som saknat sin tidning skall nu åter få den som vanligt denna vecka (v45).

Reserapport från IUPESM world congress i Kanada

Publicerad: 2015-08-13 Kategori: Nyheter
Läs reserapporten som vår ordförande skrivit. Reserapport IUPESM World Congress 7-12 juni 2015

Hemsidan

Publicerad: 2015-05-05 Kategori: Nyheter
Nu har vi skapat en ny hemsida! Uppdatering av dina medlemsuppgifter via hemsidan kommer att stängas, men kommer att vara möjligt igen till hösten. Behöver du ändra dina uppgifter så hör av dig till Kansliet.

Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen

Publicerad: 2015-05-05 Kategori: Nyheter
Sjukvården beskrivs ofta i termer av kris och problem. Trots att vi aldrig satsat så stora resurser som i dag står vården i Sverige inför omfattande utmaningar. Ett pressat läge får inte innebära att satsningar på innovation prioriteras ned, skriver

Erna Ebelings pris 2014 tilldelades Mats Danielsson, professor på KTH, department of physics

Publicerad: 2015-04-20 Kategori: Nyheter
Han får årets Erna Ebelings pris med motiveringen av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att