Kritik mot Socialstyrelsens rapport

Publicerad: 2021-03-03 Kategori: Aktuellt
Swedish Medtech skriver i en rapport att det är:Anmärkningsvärt är att myndigheten har valt att tolka publikationerna på ett sätt som stödjer tesen att återanvändning kan ske utan ökad risk för patienten, när detta inte kan läsas ur underlagen de

Tydligare regelverk gällande medicinteknik

Publicerad: 2021-03-03 Kategori: Aktuellt
I ett pressmeddelande skriver regeringen att man i en lagrådsremiss föreslår att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området. Den nya regleringen om medicintekniska produkter syftar till att skapa enklare och tydligare regler som ska främja innovation

Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister

Publicerad: 2021-03-03 Kategori: Aktuellt
Medicinteknisk produktspecialist arbetar i anslutning till operationsverksamhet på sjukhus. Rollen är speciell och det finns en hel del lagar och regler som man behöver känna till. Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet och kunskap kring

Läkemedelsverket får ny chef

Publicerad: 2021-03-03 Kategori: Aktuellt
Björn Eriksson,  Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör tillträder tjänsten som ny chef för Läkemedelsverket den 22 mars.

MDR-IVDR

Publicerad: 2021-02-03 Kategori: Aktuellt
Den tidigare lagstiftningen för aktiva medicintekniska implantat och lagstiftningen för andra medicintekniska produkter har sammanförts till en enda lagstiftnings förordning om medicintekniska produkter MDR. Lagstiftningen för in vitro-diagnostiska produkter återfinns i förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik IVDR.I anpassningen

Folkhälsomyndighetens information

Publicerad: 2020-12-18 Kategori: Aktuellt
Här kan du hitta aktuell information från  gällande coronaviruset och sjukdomen covid-19https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Näringslivet ska stötta vården i initiativ från Beredskapslyftet

Publicerad: 2020-12-18 Kategori: Aktuellt
Näringslivet ska stötta vården i initiativ från Beredskapslyftet Bland bolagen som i dagarna går ut till sina medarbetare med den här förfrågan finns bland andra SAS, SAAB, Tre, Ericsson och Telia. De personer som anmäler ett intresse ör att stödja

Reserapport från NBC 2020

Publicerad: 2020-09-22 Kategori: Aktuellt
Läs Stefans rapport från NBC 2020Reserapport från deltagande på Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 17-20 September 2020, online from Reykjavik Iceland NBC 2020

Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av covid-19

Publicerad: 2020-05-24 Kategori: Aktuellt
Vårt uppdrag: Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner

Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

Publicerad: 2018-02-26 Kategori: Medtec4helth
Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt finns att söka.Utlysningen är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg.Läs mer