State of the Art Covid-19

Publicerad: 2020-10-13 Kategori: Aktuellt
“State of the Art Covid-19” är ett webbaserat möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Två dagar med vetenskapligt program. Det är Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner som bjuder in till Sveriges första

MTF årsmöte

Publicerad: 2020-09-23 Kategori: Aktuellt
MTF kommer att hålla sitt årsmöte under den digitala MT dagen 6 oktober klockan 16:15-17:15. Länk till mötet och tillhörande dokument finns i kallelsen under läs hela inlägget. För att delta i mötet krävs en kod vilken medlemmarna har fått

Reserapport från NBC 2020

Publicerad: 2020-09-22 Kategori: Aktuellt
Läs Stefans rapport från NBC 2020Reserapport från deltagande på Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 17-20 September 2020, online from Reykjavik Iceland NBC 2020

Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av covid-19

Publicerad: 2020-05-24 Kategori: Aktuellt
Vårt uppdrag: Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner

Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

Publicerad: 2018-02-26 Kategori: Medtec4helth
Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt finns att söka. Utlysningen är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg. Läs mer