MT-dagarna 2019 är genomförda

Publicerad: 2019-10-07 Kategori: Nyheter
Våra MT dagar är genomförda.

Reportage från röntgenveckan 2018

Publicerad: 2019-04-26 Kategori: Nyheter

MTF priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Publicerad: 2018-10-18 Kategori: Nyheter
Årets pris tilldelades Björn Liljekvist, MTC vid Länssjukhuset i Kalmar. Motiveringen till priset

MT dagarna är över

Publicerad: 2018-10-18 Kategori: Nyheter
Stort tack till alla som bidrog till årets MT dagar. För att se ett samadrag av dessa 2 dagar har vi gjort ett axplock av vad som hände. Reportage från dagarna För ytterligare dokumentation från MT dagarna kan du gå in under fliken MT dagarna på startsidan.

MTF i Almedalen

Publicerad: 2018-07-06 Kategori: Nyheter
Tisdag kväll var ljudvolymen intensiv i Hälsodalen när patienter, näringslivsrepresentanter, akademiker och innovationspolitiker samlades för att diskutera Patient 2025. Minglet arrangerades av Swedish Medtech, MTF och Medtech4Health. Bilder från minglet

Reserapport från MTF ordförande

Publicerad: 2018-06-13 Kategori: Nyheter

Otto Schmidt award tilldelades Bo Håkansson

Publicerad: 2018-06-04 Kategori: Nyheter
Otto Schmitt priset ges till en medicintekniker för framstående insatser inom medicinsk och biologisk teknik.  Awards

Laura Bassi award tilldelades Maria Lindén

Publicerad: 2018-06-04 Kategori: Nyheter
Laura Bassi priset tilldelas var tredje år genom IFMBE vid World Congress. Laura Bassi priset ges till en senior kvinnlig forskare inom medicinteknik och biologisk teknik.

Svenska Läkaresällskapet lanserar ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård

Publicerad: 2018-05-08 Kategori: Nyheter
Svenska Läkaresällskapet lanserar den 7 maj ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård och lyfter där de områden och frågor som är avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det finns mycket att vara stolt över i svensk hälso- och sjukvård och vad vi åstadkommer i form av behandlingar och medicinska resultat.

MTF på Vitalis

Publicerad: 2018-04-25 Kategori: Nyheter
MTF är på Vitalis där vi har en monter för att nätverka samt tillsammans med Medtech4Health och Swedish Medtech arrangerar en heldag runt AI, “AI – för patientens bästa?”

Hur ska användningen av artificiell intelligens (AI) implementeras i vården?

Publicerad: 2018-04-03 Kategori: Nyheter
Under Vitalis mässan 25 april, 8.30-15.30 kommer detta att tas upp. Läs mer

MTF ordförande med på maktlistan

Publicerad: 2018-03-09 Kategori: Nyheter
På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna. Caroline Hagström ordförande i MTF, och säkerhetschef för medicinsk teknik i Region Örebro län har kommit på plats 28. Motiveringen är: Patientsäkerhet, personalsäkerhet och driftssäkerhet är frågor med växande betydelse och med sin position i användarföreningen är hon med och driver utvecklingen framåt.

Är svensk sjukvård redo för det nya regelverket?

Publicerad: 2018-03-09 Kategori: Nyheter
Lennart Philipson från MTF styrelse har i Dagens Medicin vecka 10 skrivit en debattartikel om de nya EU-reglerna för medicintekniska produkter. Frågeställningen är bl. a Har vården inom landstingen, kommunerna och den privata sektorn tagit höjd för den medicintekniska framtiden? 

Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

Publicerad: 2018-02-26 Kategori: Medtec4helth
Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt finns att söka. Utlysningen är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg. Läs mer

Tidigare IFMBE ordförande

Publicerad: 2018-02-07 Kategori: Nyheter
In memory Prof. Herbert Frederick Voigt, III IFMBE President 2009 – 2012 IUPESM President 2012 – 2015 VOIGT, III Herbert Frederick – of Milton, MA, (born 27 October 1952) died suddenly on 25 January 2018. För mer information

Reportage från årets MT-dagar i Västerås

Publicerad: 2017-10-26 Kategori: Nyheter
Årets MT-dagar som arrangerades av Mälardalens Högskola, Västerås lockade 462 deltagare och ett 40 tal utställare. Årets tema var “Den multidiciplinära konferensen”. Under 2 dagar serverades ett fullproppat program med plenarföreläsningar, parallella sessioner, samt en stor utställar del och postersession.

Erna Ebelings pris

Publicerad: 2017-10-26 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris för 2017 tilldelas Professor Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting. Anders Eklund får priset med motiveringen: för framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och inom det centrala nervsystemet.

Årets MTF pris tilldelades Nils-Erik Pettersson

Publicerad: 2017-10-21 Kategori: Nyheter
MTF prisets uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård. Årets pristagare Nils-Erik Pettersson får priset med motiveringen.

Reportage från Röntgenveckan

Publicerad: 2017-10-19 Kategori: Nyheter
Röntgenveckan 2017 anordnades av Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och CMIV i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. MTF medverkade med ett Teknikprogram som bjöd på två dagars föreläsningar samt teknikermöte. Reportage

Forskningspengar till medicinteknik

Publicerad: 2017-10-19 Kategori: Nyheter
15 miljoner kronor årligen. Så mycket öronmärker Barncancerfonden till medicinteknisk forskning för att barn ska få bättre cancervård. Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden berättar för MedTech Magazine. Med fokus på medtech delar Barncancerfonden ut forskningsmiljoner till tvärvetenskapliga projekt och samarbeten,

IFMBE nyhetsbrev

Publicerad: 2017-08-18 Kategori: Nyheter

MTF:s medlemsenkät

Publicerad: 2017-04-06 Kategori: Nyheter
Tack alla ni 424  som svarade på enkäten! Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF. Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning.

Utlysningar inom medicinteknik

Publicerad: 2017-03-21 Kategori: Nyheter
Att stötta innovationsprojekt inom medicinteknik finansiellt är en viktig del av Medtech4Healths verksamhet. Kommande utlysningar annonseras  på deras hemsida. Själva ansökan görs hos Vinnova. Läs mer

Erna Ebelings pris

Publicerad: 2016-10-12 Kategori: Nyheter
Erna Ebelings pris delades i år ut till Stig Steen på MT dagarna. Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad i samband med transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag.

Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

Publicerad: 2016-10-12 Kategori: Nyheter
Under MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris. PRISMOTIVERING: Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld.

Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

Publicerad: 2016-09-16 Kategori: Nyheter
Japan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova. Vad kan man söka för? Internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer. Finansieringen avser genomförande,

Teknik för digitalisering i vården införs för sakta

Publicerad: 2016-07-11 Kategori: Nyheter
Bättre samordning och resursanvändning samt ökad tillgänglighet, Sverige är redo för en digitalisering av sjukvården men klarar sjukvården av detta? Rapporten, Den digitala patienten är skriven på uppdrag av E-hälsomyndigheten och presenterades i Almedalen. Läs rapporten här

6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

Publicerad: 2016-07-11 Kategori: Nyheter
Urvalsarbetet i Medtech4Healths andra utlysning, Innovatörer i vård och omsorg, är färdigt och 6 projekt har fått besked att de får medel. Totalt delas 4,8 miljoner ut, pengar som kommer att användas för att frigöra tid för anställda i vård och omsorg så att de kan jobba med att medicinteknik i flera områden av stor vikt för patienter.

Ny ordförande vald för Svenska Läkare sällskapet

Publicerad: 2016-05-02 Kategori: Nyheter
Fullmäktige valde Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, till ny ordförande för SLS. Det finns ett antal frågor som Stefan lyfter fram som extra viktiga för Sällskapet. Systemperspektiv på hälso- och sjukvården i samhället är en sådan.

Hög tid att söka fondmedel från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Publicerad: 2016-02-22 Kategori: Nyheter
Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till pedagogiskt projekt. Senast 31 maj vill vi ha din ansökan. Läs mer.

Erna Ebelings pris 2015 tilldelas Professor Göran Stemme

Publicerad: 2015-11-25 Kategori: Nyheter
Styrelsen för Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) föreslår att Erna Ebelings pris för 2015 tilldelas Professor Göran Stemme, Micto och nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan. Stemme föreslås få priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation kring medicinska sensorer.

Har du några exempel på praktikfall där statisk elektricitet har gett negativa effekter i vårdmiljön?

Publicerad: 2015-11-15 Kategori: Nyheter
Nordiska ESD-rådet  består av ett 20-tal norska och svenska företag samlade i en intresseförening för att motverka skador av statisk elektricitet inom elektronikområdet. Just nu jobbar vi med en mer generell handbok om hur man kan motverka ESD-skador och störningar på elektronisk utrustning,

MT dagarna 2015 är över

Publicerad: 2015-10-15 Kategori: Nyheter
Stort tack till alla som gjorde MT dagarna 2015 till en upplevelse. 2016 välkomnar vi alla till Örebro den 5-6 oktober. Se film från MT dagens första del där moderator rimmar över förmiddagens innehåll.

Tidningen Dagens Medicin

Publicerad: 2015-09-23 Kategori: Nyheter
Nu har problemen löst sig och alla som saknat sin tidning skall nu åter få den som vanligt denna vecka (v45).

Reserapport från IUPESM world congress i Kanada

Publicerad: 2015-08-13 Kategori: Nyheter

Hemsidan

Publicerad: 2015-05-05 Kategori: Nyheter
Nu har vi skapat en ny hemsida! Uppdatering av dina medlemsuppgifter via hemsidan kommer att stängas, men kommer att vara möjligt igen till hösten. Behöver du ändra dina uppgifter så hör av dig till Kansliet.

Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen

Publicerad: 2015-05-05 Kategori: Nyheter
Sjukvården beskrivs ofta i termer av kris och problem. Trots att vi aldrig satsat så stora resurser som i dag står vården i Sverige inför omfattande utmaningar. Ett pressat läge får inte innebära att satsningar på innovation prioriteras ned,

Erna Ebelings pris 2014 tilldelades Mats Danielsson, professor på KTH, department of physics

Publicerad: 2015-04-20 Kategori: Nyheter
Han får årets Erna Ebelings pris med motiveringen av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos.