MT-dagarna 2022

Publicerad: 2021-10-08 Kategori: Nyheter
Välkomna till MT-dagarna i Luleå 4-6 oktober 2022

IFMBE and MTF Award

Publicerad: 2021-10-06 Kategori: Aktuellt
Under MT dagarna delar MTF tillsammans med IFMBE ut 3 priser. 

MTF pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård tilldelas Jessica Ylvén

Publicerad: 2021-10-06 Kategori: Aktuellt
Jessica får priset med följande motivering: Jessica har en gedigen kunskap kring de medicintekniska regelverken och hon har kontinuerligt och på ett pedagogiskt sätt delat med sig av sin erfarenhet. Detta har varit till gagn för hela den medicintekniska professionen.

Tack till Ann Wadner Englund för arbetet på kansliet!

Publicerad: 2021-10-01 Kategori: Nyheter
Ann Wadner Englund har via Karolinska Universitetssjukhuset skött MTFs kansli under 18 år på ett utomordentligt sätt och varit ett värdefullt stöd till styrelsen. Vi tackar Ann med ett unikt diplom från certifieringskommittén och intyg som Medicinteknisk föreningskanslist. Föreningen önskar

Fokusgrupp – Vetenskap och internationellt nätverkande

Publicerad: 2021-09-16 Kategori: Nyheter
SYFTE Fokusgruppen skall blicka framåt och peka ut vilka internationella trender som finns på området, föreslå strategier för hur MTF kan arbeta för att stärka svenska medicinteknisk forskning, föra dialog med beslutsfattare och delta i den forskningspolitiska debatten, föra ut

Fokusgrupp – Medicinteknikdagarna

Publicerad: 2021-09-16 Kategori: Nyheter
Medlemmar: Neda Haj-Hosseini (Sammankallande), Nina Sundström, Ingalill Karlsson, Fredrik Nikolajeff Syfte Syftet med fokusgruppen är att utveckla Medicinteknikdagarna strategiskt samt förbättra administrativa rutiner för att utöka deltagande på konferensen och behålla MTD som en samlingsplats för alla intressenter av medicinteknik.

Hur ser branschens ledande aktörer på hur Sveriges ska förstärka äldreomsorgen?

Publicerad: 2021-09-08 Kategori: Aktuellt
Den 17 juni lanserades informationssatsningen Framtidens Sjukhus vars syfte var att lyfta de problem och möjligheter som finns inom den svenska sjukvården idag. I satsningen lyft bland annat frågor kring hur vi ska bygga framtidens sjukhus, hur de nya medicinska

FOKUSGRUPP – Kommunikation

Publicerad: 2021-08-05 Kategori: Nyheter
Medlemmar: Maziar Gharaei, Git Eliasson, Neda Haj-Hosseini, Philip de Geer, Ellinor Schmidt SyfteGruppen ska utveckla och implementera former för kommunikation som på ett tydligt och effektivt sätt informerar MTFs medlemmar och andra intressenter om föreningens verksamhet och aktiviteter.  Mål 2021/22*

Kritik mot Socialstyrelsens rapport

Publicerad: 2021-03-03 Kategori: Aktuellt
Swedish Medtech skriver i en rapport att det är:Anmärkningsvärt är att myndigheten har valt att tolka publikationerna på ett sätt som stödjer tesen att återanvändning kan ske utan ökad risk för patienten, när detta inte kan läsas ur underlagen de

Tydligare regelverk gällande medicinteknik

Publicerad: 2021-03-03 Kategori: Aktuellt
I ett pressmeddelande skriver regeringen att man i en lagrådsremiss föreslår att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området. Den nya regleringen om medicintekniska produkter syftar till att skapa enklare och tydligare regler som ska främja innovation

Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister

Publicerad: 2021-03-03 Kategori: Aktuellt
Medicinteknisk produktspecialist arbetar i anslutning till operationsverksamhet på sjukhus. Rollen är speciell och det finns en hel del lagar och regler som man behöver känna till. Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet och kunskap kring

Läkemedelsverket får ny chef

Publicerad: 2021-03-03 Kategori: Aktuellt
Björn Eriksson,  Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör tillträder tjänsten som ny chef för Läkemedelsverket den 22 mars.

MDR-IVDR

Publicerad: 2021-02-03 Kategori: Aktuellt
Den tidigare lagstiftningen för aktiva medicintekniska implantat och lagstiftningen för andra medicintekniska produkter har sammanförts till en enda lagstiftnings förordning om medicintekniska produkter MDR. Lagstiftningen för in vitro-diagnostiska produkter återfinns i förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik IVDR.I anpassningen

Folkhälsomyndighetens information

Publicerad: 2020-12-18 Kategori: Aktuellt
Här kan du hitta aktuell information från  gällande coronaviruset och sjukdomen covid-19https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Näringslivet ska stötta vården i initiativ från Beredskapslyftet

Publicerad: 2020-12-18 Kategori: Aktuellt
Näringslivet ska stötta vården i initiativ från Beredskapslyftet Bland bolagen som i dagarna går ut till sina medarbetare med den här förfrågan finns bland andra SAS, SAAB, Tre, Ericsson och Telia. De personer som anmäler ett intresse ör att stödja

Reserapport från NBC 2020

Publicerad: 2020-09-22 Kategori: Aktuellt
Läs Stefans rapport från NBC 2020Reserapport från deltagande på Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 17-20 September 2020, online from Reykjavik Iceland NBC 2020

Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av covid-19

Publicerad: 2020-05-24 Kategori: Aktuellt
Vårt uppdrag: Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner

Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

Publicerad: 2018-02-26 Kategori: Medtec4helth
Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt finns att söka.Utlysningen är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg.Läs mer