Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister

Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister

Medicinteknisk produktspecialist arbetar i anslutning till operationsverksamhet på sjukhus. Rollen är speciell och det finns en hel del lagar och regler som man behöver känna till. Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet och kunskap kring centrala ämnen som upphandling och samverkan. Efter kursen har du en större inblick i såväl skrivna som oskrivna regler som gäller när du deltar i sjukhusens operations- och labverksamhet. Kursen är utvecklad och drivs i samarbete mellan Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) och Swedish Medtech 
Läs mer