Dags att nominera en kollega!

Pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården är ett pris vars uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Har du en kollega du vill nominera? Nomineringstiden går ut den 31/8 2019.
Mer information