E-utbildning om covid 19

E-utbildning om covid 19

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.
Till utbildningen