Erna Ebelings pris

Erna Ebelings pris för 2017 tilldelas Professor Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting.

Anders Eklund får priset med motiveringen: för framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och inom det centrala nervsystemet.

Uppmärksammas bör att den högklassiga forskningen har haft stor patientnytta och resulterat i nya produkter och företag.