Erna Ebelings pris 2014 tilldelades Mats Danielsson, professor på KTH, department of physics

Erna Ebelings pris 2014 tilldelades Mats Danielsson, professor på KTH, department of physics

Han får årets Erna Ebelings pris med motiveringen av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos. Ett viktigt resultat är att forskningen har resulterat i ett nytt framgångsrikt företag