EU-kommissionen skapar ett rescEU-lager för medicinsk utrustning

EU-kommissionen skapar ett rescEU-lager för medicinsk utrustning

EU-kommissionen beslutade den 19 mars att inrätta ett strategiskt rescEU-beredskapslager med sådan medicinsk utrustning som respiratorer och skyddsmasker för att hjälpa EU-länderna i samband med covid-19-pandemin.

– Med vår första gemensamma europeiska reserv av akututrustning för sjukvården sätter vi EU:s solidaritet i verket, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det kommer att gynna alla EU-länder och hela den europeiska befolkningen. Att hjälpa varandra är enda vägen framåt.
Delar av lagret med medicinsk utrustning består av bland annat ventilatorer, personlig skyddsutrustning som återanvändbara masker, vacciner samt laboratorietillbehör.
Läs mer