EU vill skjuta upp det nya regelverket

EU vill skjuta upp det nya regelverket

Coronakrisen gör att  EU diskuterar att skjuta upp införandet av det nya regelverket för medicintekniska produkter vilket skulle träda i kraft 26 maj. EU-kommissionen meddelade den 25 mars att tillämpningen av den nya förordningen för medicintekniska produkter (MDR) föreslås skjutas upp ett år.
Den nya förordningen för medicintekniska produkter antogs för tre år sedan, och formellt började den gälla 2017. Men medlemsländerna fick en övergångsperiod för att anpassa sig till de nya bestämmelserna. Den 26 maj i år skulle det nya reglerna ha börjat gälla fullt ut.