Projektutbildning ur ett MT-perspektiv, 3 dagar

13maj2019
04jun2019

Plats: Stockholm

3-dagarskurs (13-14 maj samt 4 juni)

Kursen skapar bättre förståelse för och ger inspiration till att driva projekt samt ger grundläggande kunskaper kring projekt och 'best practices'. Kursen ges i samarbete med ÅF och är anpassad för medicintekniska ingenjörer.

Kursinbjudan - Projektutbildning och länk till anmälan