Medicinteknisk säkerhet

22mar2021
31mar2021

Inga platser kvar

Plats: Distanskurs, Linköpings universitet

Linköpings Universitet

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Kursen ges på heltid en vecka (v 12-v13) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka. Kursen ges 100% på distans.

Mer info finnskursplan.  

Inga platser kvar.

Kursinbjudan_MT saekerhet2021

 

Lägg till kalender