Medicinteknisk säkerhet

22mar2021
26mar2021

Öppen för sen anmälan via högskoleverket

Plats: Distanskurs, Linköpings universitet

Linköpings Universitet

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Kursen ges på heltid en vecka (v 12) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka. Kursen ges 100% på distans och tider kan behöva justeras pga detta i år.

Mer info finnskursplan

Kursen är öppen för sen anmälan och du kan anmäla dig via högskoleverket om du har högskolebehörighet.  

Mer information läggs ut i slutet av Januari för deltagare utan högskolebehörighet som vill delta i kursen via MTF.

Anmäl ditt intresse för att få info om kursen

Lägg till kalender