Elsäkerhet för medicintekniska ingenjörer

14okt2021
15okt2021

Distanskurs - 2 halvdagar

Elsäkerhet för medicintekniska ingenjörer

Kursens syfte är att ge deltagarna en god överblick av standarderna för att ge möjlighet att kunna arbeta enligt dessa krav när det gäller elsäkerhetsprovning och hantering av EMC-frågor. Målgrupp är medicintekniska ingenjörer som jobbar med elsäkerhet. Deltagare bör ha viss erfarenhet från medicinteknisk bransch/elsäkerhet, men inga förkunskaper i standarderna behövs.

Mer information finns i inbjudan.

Anmälan öppnar inom kort på Medicinteknikdagarnas hemsida.

Lägg till kalender