ESD i sjukvården

27okt2022
27okt2022

Plats: Kista

ESD i sjukvården 

Syftet med kursen är att ge kunskap kring ESD (elektrostatiska urladdningar) och medicinteknisk utrustning samt hur man tar hänsyn till krav vid nybyggnationer inom sjukvården. Kursen riktar sig till medicintekniska ingenjörer i sjukvården samt personal inom hälso- och sjukvård som hanterar kravställningar i byggprojekt. 

Utbildningen sker i Svensk Elstandard lokaler i Kista.

Mer information och möjlighet till anmälan ges i slutet av augusti.

Lägg till kalender