Ultraljudsteknik och fysik, grundkurs

17okt2022
21okt2022

Plats: Lunds Tekniska Högskola

Ultraljudsteknik och fysik, grundkurs

SYFTE: Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om bakomliggande fysik, givartekniker, apparatuppbyggnad, vanliga artefakter, dopplermätningar samt en inblick i ultraljudets medicinska tillämpningar.

MÅLGRUPP: Medicintekniska ingenjörer och radiofysiker.

ANMÄLAN: https://dinkurs.se/Ultraljudsteknikochfysik  

Sista anmälningsdag 15 september.

Se inbjudan för mer information.

Lägg till kalender