Mätteknik och kvalitet

13okt2021
14okt2021

Distanskurs - 2 halvdagar

Mätteknik och kvalitet 

Kursen syftar till att ge en bra förståelse för begrepp som kalibrering, spårbarhet och mätosäkerhet samt översikt av standarder som styr mätningar och dess kvalitet. Kursen riktar sig till medicintekniska ingenjörer, laboratorieingenjörer och apparatansvariga. Deltagare bör ha viss erfarenhet från medicinteknisk bransch och mätteknik/kalibrering, men inga förkunskaper i standarden ISO/IEC 17025:2018 behövs.

Mer information finns i inbjudan. Anmälan öppnar inom kort på Medicinteknikdagarnas hemsida.

Lägg till kalender