Regulatoriska krav vid kliniska prövningar av medicintekniska produkter

04okt2022
04okt2022

Kurs i samband med Medicinteknikdagarna 2022

Plats: Regionhuset, Luleå

Regulatoriska krav vid kliniska prövningar av medicintekniska produkter

Kursen syftar till att ge ge en övergripande förståelse för de regulatoriska krav som finns kring kliniska prövningar av medicintekniska produkter. Målgrupp är Medicintekniska ingenjörer inom sjukvården, forskare och andra intressenter som jobbar med forskning och utveckling av medicintekniska produkter och metoder.

Mer information finns i inbjudan

Anmälan görs på Medicinteknikdagarnas hemsida.

Lägg till kalender