Medicinska gassystemet som en medicinteknisk produkt

27apr2020
28apr2020

Kursen är inställd

Plats: Södersjukhuset, Stockholm

Kursen är inställd!

Kursen ska ge en bred förståelse för hur sjukvården kan skapa ett godkänt gas-system för medicinska gaser samt ge svar på frågorna; Vad är en medicinsk gasanläggning? Vilka lagar och regler styr tillverkning, förvaltning och förändringar av en medicinsk centralgasanläggning? Hur bör en vårdgivare tänka för att kunna leva upp till alla krav som finns på en medicinsk centralgasanläggning? Vad händer när vi inte har några acceptanskrav, eller när de inte är uppfyllda? Riskbedömning enligt SS-EN ISO 14971 samt intyg om överensstämmelse med väsentliga krav. Mer info finns i inbjudan

 

Lägg till kalender