Medicinteknisk säkerhet

18mar2019
22mar2019

Behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning samt lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Plats: Linköpingsuniversitet

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Anmälan via antagning.se för högskolebehöriga.

Anmälan via MTF öppnas i Januari.