Medicinteknisk säkerhet

18mar2019
22mar2019

Kursen är full

Plats: Linköpingsuniversitet

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Anmälan via antagning.se för högskolebehöriga.

Kursinbjudan

Länk till anmälan via MTF

Kursen är full