Medicinteknisk säkerhet

23mar2020
27mar2020

Plats: Linköpings universitetssjukhus

Linköpings universitet

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Observera att kursen ges på heltid en vecka på plats (v 13) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka, som kan ske på valfri plats. 

Mer info finns på kursens hemsida

Anmälning för högskolebehöriga kan ske via länk 

I ca Januari 2020 anmälningar tas emot via MTF.

Lägg till kalender