Patientsäkra IT-system i vården

04maj2020

Kurstillfället inställt och kommer ev. flyttas

Plats: Svenska mässan, Göteborg

Kurstillfället inställt och kommer ev. flyttas.

Kursen syftar till att skapa bättre förståelse för helhetsperspektivet på eHälso-lösningar, appar och medicinska IT-system för alla inblandade aktörer och parter, samt förtydliga regelverkskraven inom branschen. Kursen arrangeras av MTF i samband  med Vitalis.

Se kursinbjudan.

Lägg till kalender